Hjälp! Det går inte att med tre veckors framförhållning boka biljetter till påsken med statliga SJ.

Vad är orsaken. Jo det statliga Trafikverket har ännu inte fatta beslut om underhållet av de järnvägsspår som svenska staten äger.

Kan egentligen den statligt svenska byråkratins problem bli tydligare? Hur många liknande händelser krävs innan en svensk regering griper tag i macheten och hugger upp en gata i det offentliga tjänstemannaväldet?

Vart fjärde år går vi till val och då lovas ett bättre Sverige. Efter valet kör regeringar och politiker bara på i samma gamla hjulspår. Även nya fallgropar grävs. Tidigare var SJ och spåren i samma hand. Nu hanteras de av två statsägda kolosser.

Värst är trafikverket. Organisationen tycks inte klara av det enklaste, dvs en framåtriktad planering av underhåll tågens banor.

Regeringen Kristersson måste ta itu med samtliga gamla svenska surdegar. Jag förstår att alla inte kan fixas på en gång. Men man måste tydligt ange ambitionen. Att det finns stora pengar att spara gör antibyråkratiska reformer än mer viktiga. Så inled snarast en stor översyn av svensk byråkrati!

Torsten Sandström

Please follow and like us: