Sydsvenskan har den 28/2 en rubrik och text som är typisk för den svenska journalistkåren:

Se upp – nu vill fler chefer granska ditt privatliv

Bakgrunden är förstås att ny digital tekning öppnar upp för vidgad kontroll av dig och mig. Största problemet är förstås det offentligas kontroll, som av allt och döma kommer att kraftigt vidgas om Ylva Johansson får som hon vill som poliskommissarie i EU. Men detta skriver inte Sydsvenskan om.

Däremot påstår tidningen rakt upp och ned att chefer ”vill” granska ditt privatliv. Hur sjutton vet tidningens journalister vad ”chefer” vill? Det finns kanske en risk. Men vänsterns skribenter är inte så noga, man politiserar ju nästan alltid. Och enligt marxismens principer dras alla ”arbetsköpare” över en och samma kam.

Personligen tror jag det stora flertalet arbetsgivare är normala hyggliga svenskar, med hjärtat på rätt stället, som man brukar säga. Men det tror inte vänstern. Här vill man resa en mur bakom vilken ett i grunden planerat samhälle ska byggas. Följden blir förstås en kontroll av individerna i en omfattning som påminner om Kina. Om detta knystar inte heller Sydsvenskan, förstås.

Torsten Sandström

Please follow and like us: