Varför har det blivit så? Varför spås Sverige vara enda minusland inom EU? Det finns säker flera samverkande orsaker, såsom en byggindustri som är körd i botten av skatter, byråkrati och hyresgäströrelsen. Men åtminstone en annan liknande förklaring sticker kraftigt ut.

Under åtta års tid fram till i höstas har Sverige regerats av Socialdemokratin. För att uppnå partiets mål i absolut alla lägen – att regera nationen – har man tvingats att ”göra upp med djävulen”, dvs Miljöpartiet, samt andra villiga uppbackare, framför allt partierna V och C. De fyras gäng har drivit en svensk energipolitik som förvandlat Sverige från en nation med elöverskott till motsatsen idag Detta framför allt genom nedläggning av fyra fungerande kärnkraftverk.

Med öppna ögon har alltså sossarna låtit miljötalibanerna bestämma energipolitiken. Och sedan förra året är krisen uppenbar för nästan alla svenskar. Den förklarar sannolikt utgången av förra årets riksdagsval, även om den dåvarande regeringen och svenska medier gjort allt för att förklara bort nedsläckningen av kärnkraftverken.

Vilka svenska företag vill idag expandera i ett Sverige? I ett land där några statligt närstående bolag sedan några år sysslar med ett storskaligt och osäkert projekt att framställa stål via vätgas. Större delen av nationens krympande elproduktion kommer att slukas av detta stalinprojekt ,som förefaller vara rena dår-pippin. Att en smånation som Sverige ska prova denna riskabla väg är ett tecken på politisk inkompetens. Bakom den står partierna S, Mp, C och V.

Vänstern bär alltså ansvaret för en sjunkande svensk tillväxt. Men skadan bärs av medborgarna och företagen. Det vi ser är följderna av ett ekonomiskt plantänkande som socialismen gillar. Vi ser alltså hur marknaden och friheten krymper. Precis som i det gamla sovjetsamhället.

Torsten Sandström

Please follow and like us: