Som kanske är bekant har SVT på sin agenda för nyhetsreportagen Rapport och Aktuellt att varje kväll ska ha minst ett skräckinslag om klimatet. Det är tröttsamt.

Igår skred båda kanalerna till verket med samma enögdhet. Nu radades uppvärmningens påstått negativa följder upp. Vatten flödade utan att svenska skador uppvisades, renar sades få det svårt med renlav, hundar fick fästingbett, mindre havsis uppmättes förstås, det var för varmt i svenska fjällen för rödingar (alltså inte journalister utan fiskar), den småländska sjön Bolmens vatten blev brunare osv. Allt påstått elände på grund av den något höjda medeltemperatur som uppmätts.

Blindheten på en ögat – det högra – var fullständig. Inte ett ord om uppvärmningens positiva effekter, såsom:

  • Svenska skördar spås öka med omkring 11% 2022 enligt Jordbruksverket.
  • Uppvärmningen medför lägre energiförbrukning för svenska hushåll och myndigheter.
  • Färre människor skadas och dör på grund av köld. Trivseln ökar åtminstone i staden och på sjön.
  • Mindre havsis är bra för sjöfarten
  • Hundar slipper frysa i mindre utsträckning.
  • osv

Dessutom är SVT:s rapportering så vrängd och i några fall baserade på rena gissningar. Löjligast är kanske tappet för rödingen, som ersatts av en uppgång fö aborren. Eller ännu värre fästingarnas hotfulla utbredning och attack mot hundar, dvs två invasiva arters kamp inför en tredje art, dvs människan. Jag tar mig för huvudet.

Som vanligt avslutades reportagen med en predikan av Erika Bjerström, som med prästerlig min och utan naturlig reservation för sin epistel, framhöll för församlingen att fjällvärlden höll på att förbuskas. Amen!

Det är hög tid att den nya regeringen beslutar om en utredning av hur SVT och SR (radion har än fler predikanter) ska reformeras. Lagens krav på oberoende rapportering överträds nämligen rakt upp och ned. Sverige behöver – om inte en nedläggning av SVT/SR ska ske – ett system för granskning som är värt namnet. Se mina tidigare bloggar (sök på granskningsnämnd).

Torsten Sandström

Please follow and like us: