DN öppnade häromdagen sina spalter för politisk propaganda från ett gäng närstående till socialdemokratin, dvs Christina Jutterström, Jan Scherman, Leif Pagrotsky, Allan Larsson och
Lotta Fogde. Som du kan ana gäller det ett försvarstal för något som de fem vill kalla pulla public service. Alltså de skattefinansierade företagen SR och SVT som enligt min mening alltför ofta driver vänsterpolitik.

De fem vill stärka SR/SVT:s självständighet och önskar få verksamheten skyddad i grundlag. Olof Palme hade – något förvånad – blivit supernöjd att läsa att en skattefinansierad opinionsbildning ska ges författningsskydd.

Det är intressant att se hur de fem uppfattar TIDÖ som ett hot mot SR/SVT. Det är en del av deras politiska tricksande. Så här står det nämligen i TIDÖ:

Public service
Mediernas frihet ska värnas, och mångfalden av olika medier ska främjas. Public service- mediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. I ett delvis nytt medielandskap behöver public service-verksamheten utvecklas, som en del av den demokratiska infrastrukturen. Detta ska vara inriktningen inför den kommande tillståndsperioden 2026–2033.

Givetvis måste TIDÖ läsas som ett principiellt försvar för SR/SVT. Det som vagt efterfrågas i TIDÖ är en allmän översyn i takt med tiden. Det politiska samtalet idag rörande SR/SVT gäller dels utbudets omfattning (ska exv underhållning tvångsfinansieras), dels huruvida journalistiken verkligen är oberoende som nuvarande lagstiftning kräver.

Det är därför högeligen intressant att de fem agerar tillsammans genom en text i DN. Varför citerar de inte TIDÖ? Vill de tvinga dig och mig att betala för nöjen och sport via SR/SVT? Har de något emot lagstiftningens krav om att företagens rapportering ska vara saklig och oberoende? TIDÖ kan endast tolkas som att dessa två frågor möjligtvis kan komma att undersökas. Vem önskar inte det? Jag har i flera bloggar lämnat förslag till reformer i denna riktning. Såvitt jag förstår vill de fem däremot i Olof Palmes anda bevara status quo och låta SR/SVT drivas utan egentlig samhällskontroll, men med full tvångsfinansiering via våra skattsedlar. Dessutom pläderar man för stöd i grundlag.

Det är karaktäristiskt för dagens svenska gammelmedier att man trixar med sanningen. Den text som de fem skrivit visar klart hur man medvetet misstolkar TIDÖ, som inte uttrycker ett hot mot sk public service, utan möjligtvis pekar på behov av reformer.

I klartext menar jag att de fem pläderar för fortsatt vänsterkontroll över SR/SVT. Som sagt i Olof Palmes anda.

Torsten Sandström

Please follow and like us: