Sverige lever under ett planhelvete. Byggåtgärder stoppas på grund av oklara planer och lagregler. Därför långa byggtider och höga byggkostnader. Nu krävs inga bevis på problem, tycks det. Här ett viktigt medialt meddelande:

Hackspett stoppar detaljplan
Miljöverdomstolen: Då mindre hackspett har setts i närheten av planområdet går det inte att bedöma om detaljplanen kan genomföras utan att komma i konflikt med artskyddsförordningens regler. Därför saknas förutsättningar för att anta planen.

Det räcker alltså med misstankar, dvs att en mindre hackspett synts tidigare , men inte längre …

Än en gång tar jag mig för pannan.

Torsten Sandström

Please follow and like us: