Amanda Lind från Mp kallas faktiskt ”demokratiminister”. För mig som är intresserad av svensk demokratis problem är detta en tydlig och allvarlig signal. Som framgått av mina bloggar menar jag att demokratin hotas av den politiska klassens tunga hand över Sverige. Yrkespolitiker bestämmer och håller val vart fjärde år. Jag menar nationens medborgare saknar rimligt inflytande mellan valen (direkt demokrati). Exv i form av rätt att begära folkomröstning om föreslagen lagstiftning. Enligt min mening räcker det inte med representativ demokrati – den måste fortlöpande kompletteras och fördjupas. En av nationens viktigaste politikfrågor har S-partiet alltså lagts i händerna på en oerfaren politiker från klimatets trosvissa talibanrörelse. Det är ett tydligt val.

Talibanismens syns även i invandringsfrågan: öppna dörrar för nyanlända är Mp:s linje och den avspeglar sig delvis i Regeringens valhänta politik. Nu ett allvarligt exempel. Redan 2015 ville riksdagens ledamöter att inga offentliga bidrag skulle gå till våldsbefrämjande organisationer. Flera skolor och kyrkosamfund med islamsk inriktning lever nämligen på statligt stöd. Och i några fall har tydliga våldsbudskap hörts från personer i organisationernas ledningar. Sedan dess har två utredningar 2018 och 2019 slagit fast att bidrag måste stoppas. Men Amanda Lind har dragit saken i långbänk (efter känt mönster från S-partiet att skjuta jöken i sank fram till 2022). Det är troligt att lagstiftning med bidragsförbud inte är på plats före valet 2022.

Vi ser alltså tydligt hur regeringen vägrar att ta demokratin på allvar. S-partiet ska styra Sverige! Det räcker med allmänna val vart fjärde år fulla av vackra löften. Man vet att väljarna har kort minne och kan lockas av nya löften. Mellan valen är det business as ususal, vilket syns i en systematiskt nedprioritering av frågor som kan få den svenska demokratin att funka bättre. Makt till folket är ett hot mot varje politiker. Amanda Lind är ett flagrant exempel. Hon visar till och med prov på statligt stöd till talibaner!

Torsten Sandström

Please follow and like us: