Min rubrik är ingen nyhet. Men här en text som ger tydligt besked. Juridikdocenten och fd domaren Eva Edvardsson klarlägger i en debattartikel i dagens SvD hur den svenska asylrätten sockras i den praktiska tillämpningen. Hon talar om en slags ”pull effekt” – en rätt för asylsökande att stegvis dra åt sig – eller välja – nya argument för prövning. På så vis framträder ett helt annat och generösare regelsystem. Invandrare som vägras asyl ges alltså möjlighet att byta spår och på så vis klamra sig fast i Sverige.

Trots ett kort format är artikeln detaljrik. Den är läsvärd.

https://www.svd.se/justera-pull-effekterna-i-utlanningslagen

Att den svenska välfärden är generös gör förstås vårt land extra attraktivt för invandring. Jag menar att svenska skattebetalare i rimlig utsträckning bör dra sitt strå till stacken och hjälpa folk på flykt. Jag vet att inte alla tycker som jag. Men åtskilliga vill vara ännu mer generösa. Hjälpen bör ske via flyktingläger och alltså i ordnade former, enligt min mening. Däremot vill få svenskar att nationen ska vara världsmästare i asyl, med de stora problem som blir följden avseende boende, arbete, skolstök och brottslighet.

Please follow and like us: