Fräls oss från ondo! Wikimedia.

Svensk politik lider av en allvarlig sjukdom: önsketänkande utan normala spärrar. Sjukan gäller framför allt partierna till vänster, som rad på rad lanserar förslag utan rimlig förankring i vilka effekter de kommer att få i praktiken. Man vänder sig med andra ord till väljare som är godtrogna och därför inte inser problemen med de luftslott vänsterns politiker lanserar. Förslagen emanerar sannolikt även från mindre begåvade tänkare.

Önskningarna syns över närmast hela det politiska fältet. Allvarligast är synen på asyl och invandring där fortfarande öppna dörrar presenterar på vissa håll, trots att möjligheterna till gott mottagande är minimala och problemen med blodigt våld och sprängningar blivit en svensk vardag. Lika problematisk är en sanslös bidragspolitik, som leder till sysslolöshet, fusk och kriminalitet. Måttlighet finns inte i vänsterns värld där alla ser rött.

Att jag idag fattar pennan beror på ännu ett politiskt förslag som får mig att häpna (nästan). Nu är det Miljöpartiet som utmärker sig. Förslaget rör den svenska skolan som redan befinner sig utförsbacken sett från ett perspektiv rörande kunskaper och studiero. Mp konstaterar att alltför många får den lägsta betygsgarden F, något som kan hindra fortsatta studier på gymnasienivå. Därför vill Mp slopa F!

Personer med F är uppenbart ursvaga i det ämne saken gäller. Gymnasieutbildning är tänkt att vara ett avstamp för högre studier (inte en grundutbildning). Om F slopas blir förstås E lägsta betyg i skalan och tecken på detsamma som F pekar ut idag. På så vis kommer hela betygssystemet att inflateras. Och gymnasierna kommer tvingas jobba med elever utan rimliga förkunskaper.

Innebörden är förstås en sänkning av utbildningen på nationell nivå. Med lägre krav kommer förstås ambitionerna hos elever att minska ytterligare. Miljöpartiet agerar med andra ord samhällsfarligt. Mp tror att man handlar klokt och vänligt men sparkar i själva verket viljan att studera i baken. Ett sådan parti som Mp borde egentligen förbjudas, men det är något som demokratin förbjuder. Folkviljans system bygger dock på att kloka politiker agerar för smarta förslag. Men – framför allt – på vänstersidan gäller det inte några rimlig spärrar eller tankar om att krav kan fungera som goda sporrar. Nej här köps röster hänsynslöst.

Mp:s båda talespersoner, sk språkrör, är hänsynslösa skitsnackare. Per Bolund påstod för något år sedan att ökningen av utsläpp och CO2 kunde påverka jordaxelns lutning. Men historien visar att lutningen av axeln under årtusendenas lopp förändrats stegvis/fortlöpande åtskilliga gånger, varför också klimatet justerats i varmare resp kallare riktning.

Förslaget om att slopa betygsgraden F kommer från Märta Stenevi, dvs kvinnan med den fanatiska blicken (och i dagarna känd för sin terroriserande ledarstil inom partiet).

Hursomhelst, både Miljöpartiet och dess representanter företräder en politisk linje som på djupet skadar det svenska samhället. Först torpederar man kärnkraften, sedan den svenska skolan. Tala om lekstuga inom politiken! Fy sjutton!

Torsten Sandström

Please follow and like us: