Äntligen har generaldirektören på Skolverket fått besked om att uppdraget avslutas. Han som fått tjänsten på grund av politiska meriter får alltså sluta av samma anledning. Han är en sosse som i denna egenskap – alltså inte av ”förtjänst och skicklighet” som grundlagen kräver – fått jobbet som chef för Skolverket. Naturligtvis förnekar sossepartiet att han är deras agent i myndigheten. Men i dagens SR P1 intervjuades han och sa så här:

”Skolverket är politikens verkstad”.

Han försade sig med andra ord. Kan det sägas tydligare att han ser sitt jobb som politikens vindflöjel, dvs i hans fall en vägvisare för vänsterpolitik. Hade han sagt att ”Skolverket är kunskapens värn” hade han kanske klarat sig ifrån etiketten vänsterpedagog. Men det är den rollen han axlat. Och för vänstern är det viktigt att Skolverket ska driva den kravlösa politik som sossarna i åratal propagerat för. Genom låga krav har skolan utvecklats till en politisk förvaringsplats, där jämlikhet är viktigare än kunskap. Resultatet har främst drabbat dem som bäst behöver tydliga krav för att göra karriär i samhället. I skottgluggen har alltså i första ledet stått barn till invandrare som inte får den hjälp i hemmet som räddat många infödda.

Nu är det upp till den nya regeringen driva en ny skolpolitik med kunskapen som ledstjärna. Då gäller det att välja en politiskt oberoende pedagog som chef. Dvs en person som vågar fatta beslut som innebär att kravlösheten monteras ned. Det blir Skolverkets uppgift att skära i snårskogen av normer och ställa ett antal tydliga krav. Slå gärna samman myndigheten med Skolinspektionen (en uppdelning som bara skapar oklarhet och befäster flum). Skolverket bör anordna rader av nationella prov och se till att de åtlyds vid betygsättningen, utan dagens svepande undantagsskäl som gör att enskilda lärare kan inflatera betygen. Undantag ska endast göras vid synnerliga skäl och med godkännande av rektor, som terminsvis ska tvingas rapportera antalet undantag. Rättningen av proven bör dessutom göras av annan lärare än den som ansvarar för klassen ifråga. Genom fler nationella och lokala prov ska kunskapsnivån drivas uppåt. Vid sidan om kunskapsmålen ska ordningskrav givetvis drivas stenhårt. Den som på gymnasienivå inte sköter sig ska efter varning och upprepning avstängas och tvingas gå om. Vid upprepning efter avstängning ska eleven ifråga lämna gymnasieskolan.

Allt detta skulle för länge sedan vara på plats i vårt land – efter utländska förebilder från nationer med hög rankning i Pisa- undersökningarna. Men det har medvetet underlåtits av rader av chefer vid Skolverket, som drivit vänsterns slappa och kravlösa linje rakt in i krisens vägg. Läs gärna min tidigare blogg: ”Skitskolan i Botkyrka som försvann” och där bifogad text av Anna Dahlberg från Expressen. Nu är hon statssekreterare åt statsministern, vilket är lovande. Läs här:https://anti-pk-bloggen.se/?s=dahlberg

Pust, så mycket arbete regeringen har med att styra om sossarnas Sverige till en normal västeuropeisk stat!

Torsten Sandström