Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Search results for: dahlberg

En generaldirektör som tappar brallorna…

Uncategorised Posted on lör, april 29, 2023 12:23:10

Äntligen har generaldirektören på Skolverket fått besked om att uppdraget avslutas. Han som fått tjänsten på grund av politiska meriter får alltså sluta av samma anledning. Han är en sosse som i denna egenskap – alltså inte av ”förtjänst och skicklighet” som grundlagen kräver – fått jobbet som chef för Skolverket. Naturligtvis förnekar sossepartiet att han är deras agent i myndigheten. Men i dagens SR P1 intervjuades han och sa så här:

”Skolverket är politikens verkstad”.

Han försade sig med andra ord. Kan det sägas tydligare att han ser sitt jobb som politikens vindflöjel, dvs i hans fall en vägvisare för vänsterpolitik. Hade han sagt att ”Skolverket är kunskapens värn” hade han kanske klarat sig ifrån etiketten vänsterpedagog. Men det är den rollen han axlat. Och för vänstern är det viktigt att Skolverket ska driva den kravlösa politik som sossarna i åratal propagerat för. Genom låga krav har skolan utvecklats till en politisk förvaringsplats, där jämlikhet är viktigare än kunskap. Resultatet har främst drabbat dem som bäst behöver tydliga krav för att göra karriär i samhället. I skottgluggen har alltså i första ledet stått barn till invandrare som inte får den hjälp i hemmet som räddat många infödda.

Nu är det upp till den nya regeringen driva en ny skolpolitik med kunskapen som ledstjärna. Då gäller det att välja en politiskt oberoende pedagog som chef. Dvs en person som vågar fatta beslut som innebär att kravlösheten monteras ned. Det blir Skolverkets uppgift att skära i snårskogen av normer och ställa ett antal tydliga krav. Slå gärna samman myndigheten med Skolinspektionen (en uppdelning som bara skapar oklarhet och befäster flum). Skolverket bör anordna rader av nationella prov och se till att de åtlyds vid betygsättningen, utan dagens svepande undantagsskäl som gör att enskilda lärare kan inflatera betygen. Undantag ska endast göras vid synnerliga skäl och med godkännande av rektor, som terminsvis ska tvingas rapportera antalet undantag. Rättningen av proven bör dessutom göras av annan lärare än den som ansvarar för klassen ifråga. Genom fler nationella och lokala prov ska kunskapsnivån drivas uppåt. Vid sidan om kunskapsmålen ska ordningskrav givetvis drivas stenhårt. Den som på gymnasienivå inte sköter sig ska efter varning och upprepning avstängas och tvingas gå om. Vid upprepning efter avstängning ska eleven ifråga lämna gymnasieskolan.

Allt detta skulle för länge sedan vara på plats i vårt land – efter utländska förebilder från nationer med hög rankning i Pisa- undersökningarna. Men det har medvetet underlåtits av rader av chefer vid Skolverket, som drivit vänsterns slappa och kravlösa linje rakt in i krisens vägg. Läs gärna min tidigare blogg: ”Skitskolan i Botkyrka som försvann” och där bifogad text av Anna Dahlberg från Expressen. Nu är hon statssekreterare åt statsministern, vilket är lovande. Läs här:https://anti-pk-bloggen.se/?s=dahlberg

Pust, så mycket arbete regeringen har med att styra om sossarnas Sverige till en normal västeuropeisk stat!

Torsten SandströmSkitskolan i Botkyrka som försvann

Uncategorised Posted on sön, februari 26, 2023 10:47:57

Anna Dahlberg på Expressen har nyligen skrivit en läsvärd text med den sköna rubriken: ”Så här vänder man en skitskola”. Hon berättar om två erfarna skolledare som tog på sig uppdraget att reformera en grundskola i Botkyrka som staten tvingats stänga ned på grund allvarliga störningar från elevers sida. Texten borde läsas av alla som jobbar inom den svenska skolan, framför allt de som är rektorer, sitter i skolnämnder och förstås högre upp på Skolverket. Det som sägs går nämligen rakt emot den svenska kravlöshetens evangelium. Vänsterns heliga dröm.

Det som hände i Botkyrka med två kloka nya rektorer vid rodret var ändå egentligen inget märkvärdigt. De använde bara det bondförnuft som brukats i vårt land under decennier innan 1960-talets vänsterpedagoger tog över med hela havet stormar som följd.

Vänsterns nya pedagogik satte individen i centrum och barnets vilja blev närmast lag. Betyg ansågs som repressiva verktyg. Och krav på ordning likaså. Konflikter måste lösas på barnens villkor – inte genom tydliga pekpinnar från lärarna.

De två rättframma rektorerna i Botkyrka återvände helt enkelt till tidigare pedagogiska erfarenheter. De vände på vänsterns drömliknande ideal och satsade på krav och ordning. Erfarna pedagoger vet nämligen att inlärning måste baseras på kollektiv erfarenhet och samverkan ovanifrån – inte på Jean-Jaques Rousseau´s poetiska ideal om den fria individens uppfostran. Rousseaus drömmar krossade för övrigt genom franska revolutionens terror. Skolan är en plats för träning, som måste utföras under tydliga krav från lärarnas sida. Bristen på ordning, hela havet stormar, tilläts alltså rasera all skolning i Botkyrka, innan en reformagenda sattes på plats.

Den som följer mina bloggar ser att jag ständigt kritiserar pedagoger och psykologer som driver vänsterns syn på livet och skolan som en frihetsoas. Jag förespråkar givetvis inte det gamla auktoritära samhälls- och utbildningssystemet med hån och slag, utan vill enbart återinföra tydliga krav inom politiken och effektiv ordning som bas för inhämtning av kunskaper.

Ett särskilt ont öga har jag till dem som förespråkar så kallat ”lågaffektivt bemötande”, alltså en teori som baseras på att läraren inte tydligt ska visa sitt missnöje med en elev som agerar i strid med skolans regler (om nu normer gällande ordning öht finns där). Detta mjukisideal sammanfattar enligt min men mening vänsterns sjuka skolpolitik. Ty i svaga lärares händer – och utan samverkan med krav och ordning – tenderar metoden att eskalera svårigheterna att skapa en god miljö för studier. Det är ju naturligt att lärarnas irritation och ilska måste variera med graden av störning en elev orsakar. Få lärare startar för övrigt med hög affekt, men ibland måste man förstås ryta till. Samma mesiga attityd från lärarens sidan uppfattas givetvis av en stökig elev som att hans eller hennes beteende inte var så farligt.

Läs gärna mer om detta problem i Anna Dahlbergs goda artikel!

Torsten Sandström

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-har-vander–man-en-skitskola-/