Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Nytt från politiska klassen

Uncategorised Posted on fre, februari 03, 2023 12:02:53

Anna Batra blir landshövding

Meddelar avdelningen för bevakning av statliga livräntor och sinekurer.

genom

Torsten SandströmEU vandrar fel väg

Uncategorised Posted on fre, februari 03, 2023 11:10:43

Än en gång ser vi hur unionens utveckling går åt fel håll, dvs överstatlighetens. Förvisso har EU stolta deklarationer om subsidaritet – alltså en princip om att beslut ska tas närmast ett politiskt problems kärna. Men idag läser jag i SvD om svenska kommunalpolitikers oro över planer från EU om att genom reglera tillskapa en ökande mängd parker och grönytor i tätorterna.

Min undran – och ilska – rör vad Bryssel har med den saken att göra? Om folk och politiker i Mora vill ha fler centralt belägna lägenheter byggda måste naturligtvis beslut härom tas i Dalarna, utan hänsyn till regler från byråkrater i Bryssel.

EU har förvandlats från en nyttig maskin för frihandel till en hydra, som vill regera och reglera Europa under Frankrikes och Tysklands taktpinnar. Federalismen är en fel och farlig väg ifall den begränsar lokal demokrati och marknadernas frihet. Och att denna utveckling till råga på allt sker genom union som är djupt splittrad.

Man åstadkommer inte enighet genom diktat! Följden blir bara desperation samt ytterligare splittring och ännu fler överstatliga regler.

Torsten SandströmSossarna klagar över att regeringen segar med reformering av Brottsbalken!

Uncategorised Posted on fre, februari 03, 2023 10:42:19

Sossarnas kriminalpolitiska talesman, Ardalan Shekarabi, menar att regeringen är saktfärdig med reformering av kriminalpolitiken. Uttalet innebär en häpnadsväckande dubbel moral.

Han har själv sedan 2014 suttit i S-regeringar som inte blivit färdiga med nödvändiga reformer. Man har de facto tyckt synd om klanernas mördare. Alltså åtta år av passivitet mitt under blodigt dödande och annat våld. Denne man – och jurist – har nu alltså mage att kritisera en regering som med TIDÖ gått bräschen för omfattande nya brottslagstiftning. En regering som jobbar hårt med öppna ögon.

Det är märkligt hur politiker kan förvandla svart till vitt. Det förklaras av en kamp inom den politiska klassen. Lika konstigt är det att människor går på sådan usel propaganda. Socialdemokratins opinionssiffror stiger. Men partiet för en politik mot stupet baserad på ovederhäftighet och lögner. Jag hoppas att det på sikt kommer det att slå tillbaka mot S-partiet.

Torsten Sandström