Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Hemliga penningbidrag från staten

Uncategorised Posted on mån, januari 30, 2023 11:36:57

Just nu bråkas det om regeringens besked att kommande energibidrag ska sekretessbeläggas. Det reser frågan om offentliga utbetalningar ska hållas hemliga över huvud taget.

Jag förstår att sjukdomar och hälsa är frågor som rör den enskildes personliga integritet. Säkert finns det även en del andra känsliga skäl, såsom exv olika former av vårdbidrag som utbetalats samt mistankar om brott som ännu inte medfört prövning. Här rör det sig om kroppsligt och själsligt känsliga uppgifter om en viss person som kan ha varit hur skötsam som helst. Allmänheten har heller ingen anledning att snoka i uppgifter av detta slag.

Som vän av en välfärdsstat är jag för sociala stöd i pekuniär form. Men då mina skattepengar används menar jag att huvudregeln måste vara öppenhet och att ribban för sekretessbeläggande därför måste placeras synnerligen högt. När det gäller elbidrag till husägare, företagare och andra privata subjekt finns det enligt min mening inte ett uns av skyddsbehov. Att bidraget formas efter förbrukningen storlek är inte ett tillräckligt skäl för sekretess. Stora boendeytor – och företags energibehov – syns ju redan från gatan, så att omfånget av bidrag kan uppskattas. Offentliggörandet av bidragsbeloppen i pengar skadar därför ingen. Öppenheten främjar enbart en rimlig kontroll av att allt gått rätt till och hur bidragen fördelas socialt inom landet.

En viktig del av det svenska samhällets problem är enligt min åsikt en synnerligen överdriven sekretesslagstiftning. Ansvaret för detta har förstås främst nuvarande L-partiet, som ständigt jagar myggor och sväljer kameler. Vi ser problemen inom flera samhällssfärer. Brott döljs genom att myndigheter inte tillåts kommunicera med varandra om penningutbetalningar. Och myndigheter kan i många sammanhang inte ge raka och snabba besked till privatpersoner på grund av att ”det råder tystnadsplikt om saken” som det brukar heta. Ansvarstagande från offentliga tjänstemän undviks på så vis i många fall.

Därför måste sekretesskälen som finns i lag bantas kraftigt! Min åsikt är att den som i pengafrågor tar emot något från det offentliga – frånsett utlägg för vård od – måste tåla att penningbeloppet blir offentligt. Den mottagare som vill vara hemlig kan enkelt meddela att han/hon inte önskar ta emot slantarna.

Torsten SandströmSverige lider under år av sossepolitik

Uncategorised Posted on mån, januari 30, 2023 10:43:01

Vi ser nu hur Finland kanske överväger att köra vidare ensam i racet för medlemskap i NATO. Jag förstår våra grannar.

Skeendet belyser hur svenska folket drabbats hårt av sossarnas år vid makten. Dels har NATO-frågan förhalats till en minut före tolv. Medlemskap har varit tabu, även efter ryssarnas första anfall mot Ukraina 2014. Först förra året fick S-ledningen upp ögonen. Stora delar adderas väljarkår förstår ännu inte vad som hänt.

Viktigt är också hur sossarna försvårat nationens inträde genom år av gullande med kurdiska kommunister. Omkring 100.000 flyktingar har tagits emot med öppna famnen i vårt land, medan våra nordiska grannar varit mycket mer försiktiga. Många kurdiska väljare till S och V har såldes rekryterats. Och Kakabaveh fick en plats i riksdagen.

Dessutom har polisen varit slapphänt vid beviljande av tillstånd till demonstrationer. Paludan har tillåtits resa land och rike runt. Redan i påskas (2022) har han fått mer utrymme än vad en rimlig yttrandefrihet kräver. Varför då nyligen tillåta en demonstration framför turkiska ambassaden? Hade inte en mer avlägsen plats varit tillräcklig för den femtioelfte koranbränningen? Som sagt, har inte hans yttrandefrihet på svensk mark erkänts tillräckligt?

Sverige betalar nu priset för år av vänsterpolitik – och röstköp. Samt för en förvriden syn på yttrandefrihet. Medierna hurrar. Men jag har fått nog. Varför klarar sig det demokratiska Finland från turkisk kritik?

Torsten Sandström