Följande rubriker saxad från Sydsvenskan den 21/3:

Handbolls-EM får 21 miljoner i biljettgaranti av Region Skåne

Beslutet har alltså tagits av Region Skåne som har så dålig ekonomi att man måste säga upp hundratals personer inom vården. Trots att stora statsbidrag tillförts regionen.

Jag är medveten om att det rör sig om en garanti. Dvs att det endast kostar regionen om inte tillräckligt antal handbollsbiljetter säljs. Men vad har regionen med handboll att göra? Garantin ökar inte Region Skånes inkomstunderlag. Eventuella företagsvinster löper som bekant in i statens kassa. Garantin visar alltså att Region Skåne – liksom andra svenska regioner – sysslar med olika verksamheter som inte rör kärnan av landstingens uppgift. Garantin är ytterligare ett exempel på hur byråkrater inom landets regioner sysslar med onödiga uppgifter. Inom regionerna finns miljarder att spara. Så håll inne med statsbidragen!

Som kritiker av de 21 (!) svenska regionernas byråkratiska och politiska förfall känns det nödvändigt att skriva just denna blogg. Min slogan är: slå samman regioner till tre: Syd, nord och mittemellan. Och låt staten driva dess myndigheter med ett antal vårdexperter samt riksdagsmän i sina styrelser. I nästa steg kan byråkratin kapas med två tredjedelar. Och även antalet heltidsavlönade politiker med 95%.

Här finns pengar att spara för en mer effektiv verksamhet! Den viktiga frågan är varför inte reformer sker? Mitt svar är dystert: den politiska klassen. Omkring tusen politiker sysselsätts i 21 regioner med lön på hel- eller deltid. De vill inte förlora sina jobb. Politikerna där finns alltså inte i för folket, dvs dig och mig. De finns för sin egen nytta. En unken fläkt av ståndssamhället…

Torsten Sandström