Tyvärr har som bekant ett antal politiska sekter fått alltför stort inflytande i vårt land. Egentligen inte av egen kraft, utan på grund av att medierna hyller dem. Inom identitetspolitiken finns det sekter för feminister, minoritetskämpar, hbtq-aktivister mfl. Högst upp på mediernas supportlista finns förstås även klimatrörelsen. Inte av den anledningen att många svenskar delar deras grova huvudargument, utan som sagt främst på den intensiva uppbackningen från press, radio och teve. Svenska folket duckar med trött blick.

Orsaken till att jag kallar dessa rörelser sekter är inte bara det relativt begränsande antalet medlemmar. Framför allt menar jag att de behärskas av en fanatisk ideologi, som bland annat yttrar sig i kamp och hån mot sina opponenter. Liksom religiöst trogna hålls man samman av denna fanatism. Medlemmarna är – liksom Greta T och ett antal medlemmar inom #Me too – till och med villiga att bryta mot lagen för att genomdriva sitt budskap. Och medierna backar som vanligt upp dessa lagöverträdelser på ett märkligt vis.

Sedan en tid tillbaka har jag sparat ett klipp från DN debatt den 30/11 Rockström. Författare är en sektledare vid namn Johan Rockström. Han anser sig vara expert på klimatet, trots att han inte ens är naturvetare (med inriktning mot skeenden inom himmel och hav), utan enbart har sysslat med studier inom jordbrukets miljö i Afrika. Alltså tillhör han sektens folkrikaste grupp av forskare: samhällsvetarna, vilka således ligger politiken nära. Hursomhelst vill han i debattartikeln att Sverige ska styra upp klimatet i Indien och Nigeria (”Sverige måste visa vägen för Indien och Nigeria”)! De folkrikaste nationerna i Asien respektive Afrika ska med andra ord läxas upp av lilleput-nationen Sverige! Den moraliska stormakten har fått fnatt.

Så kan bara personer som gått vilse i sin fanatism tala!

https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2023-11-30/a/sverige-maste-visa-vagen-for-indien-och-nigeria/2357/1148509/44756277

Det är alltså tydligt hur minoriteter i Sverige getts ett omfattande politiskt inflytande över nationen medier och politik. Minoriteter ska förstås respekteras. Men de ska inte styra majoritetssamhället!

Torsten Sandström