En god middag brukar skapas för att gästerna ska få mat som alla tycker om, dvs en god variationsrik kost med blandade drycker. Och ju större resurser värden och värdinnan har samt ju fler gäster som är inbjudna förstärks förväntningar om att denna regel ska hyllas.

Jag skriver detta med anledning av att den nyss sparkade nobelstiftelsens chef, Vidar Helgesen, häromdagen avslöjade att årets nobelmiddag skulle serveras ”enligt Parisavtalets regler”. Det var länge sedan jag hörde något så politiskt korrekt och korkat. Om man ser till hela nobeljippot måste det konstateras att det drar åtskilliga ton av CO2 i onödan. För den som är så urbota PK finns det mycket att göra för att eliminera CO2 vad gäller resor, uppvärmning, belysning och många andra källor till utsläpp under nobelveckan. Om man påstår sig vilja följa Parisavtalet borde det bästa vara att lägga ned festligheterna och skicka prispengarna elektroniskt.

Vi ser alltså hur klimattalibanismen lockar fram storskalig dubbemoral. Det är samma tänk som det nu pågående samtalet i Dubai om ”utfasning av fossila bränslen”. Lyssnar man på SVT:s Erika Bjerström, vilket jag inte rekommenderar, så påstå hon denna diskussion vara en stor sak (Aktuellt 8/12). Hon har i grunden samma naiva hej-och-hå-stil som Helgesen. Såvitt jag vet pågår redan en utfasning, ordet betyder ju enbart en på sikt stegvis minskad användning av fossil energi jämfört med tidigare. För svensk del är utfasningen högst påtaglig sedan åratal enligt Energimyndigheten. Men Bjerström vill som den taliban hon är förstås tolka ordet utfasning som tvärstopp för olja, kol och dylikt (att hon gärna vill bränna skogsråvaror som också alstrar CO2-utsläpp snackar hon inte om). Och om ett tvärstopp införs för oljeprodukter införs kan de 70.000 (!) klimatresenärerna till Dubai inte komma hem. Inte heller kan Bjerström tillåtas agera klagande globetrotter varje vecka. Det vore i och för sig en välgärning. Men flyg måste många år framöver ske via bränsle som alstrar CO2-utsläpp. Elflyg verkar vara en dröm.

Sverige ligger som bekant i fronten vad gäller utfasning. Men talibanen Bjerström kan inte tillåta minsta dipp! Andra länder har sina egna problem. Men att ett avtal – liknande det i Paris – skulle kunna stoppa användning av olja och kol under överskådlig tid är rent nonsens. Fossila bränslen är helt enkelt nödvändiga, åtminstone i väntan på att elproduktionen ökat kraftigt. Talibaner tror på drömmar och kan inte förstå verkligheten. Det är därför Helgesen och Bjerström måste ses som politiska fånar.

Att inte klimatrörelsen inser att man ständigt ger prov på läskig dubbelmoral? Måhända gör man det. Men man vet att propaganda normalt går hem. Och det är FN:s uppenbara beslut: sprid skräck utan vett och sans för vår tro på att krisen är när. Detta lönar sig för FN, i organisationens strävan efter politisk makt.

Fy sjutton för dubbelmoral!

Torsten Sandström