Som bekant tillhör Sven-Erik Liedman DN:s stall av PK-predikanter. Den 25/10 publicerar han ytterligare några rallarsvingar mot den nya regeringen. Den tycks få skulden för allt elände i Sverige sedan år 1900. Rubriken lyder:

Så ser det skandalösa förräderiet mot de unga ut

I texten anfaller han som sagt regeringen, SD och Tidöavtalet. Men dessa aktörer kan knappast vara skyldiga till att unga män dödar varandra en massa i dagen Sverige. Men det påstår faktiskt Liedman, ty någon adress till socialdemokratin finns över huvud taget inte. Han skriver detta efter åtta år med S-makt!

I texten kritiserar han med rätta ett svensk förfall inom utbildningsområdet i stort, framför allt Göran Perssons kommunalisering av den svenska skolan samt en långvarig och erbarmlig kunskapsfientlig skolpolitik. Jag håller givetvis med Liedman om att den varit skandalös och ett svek mot de unga. Men han vägrar än en gång att se förklaringen. Det är ju vänsterns makt över Sverige som har skapat en skola som varit upptagen med jämlikhet och socialpolitik och därför har missat en inriktning mot kunskaper, krav, betyg etc. Okej att Reinfeldts regeringar fortsatt i samma hjulspår, men man har ändå signalerat kritik och idéer om reformer. Att förändringar i stort inte skett har att göra med att skolbyråkratin och landets pedagoger ständigt burit fram vänsterns slappa syn på utbildning. Typexemplet är Mp:s krav häromveckan om att slopa den lägsta betygsgraden F i syfte att lindra utanförskapet. Tala om intellektuell härdsmälta!

Liedman som så riktigt beskriver skolans kris har alltså skygglappar för orsaken till det svenska förräderiet. Som gammal kommunist vill – eller kan – han inte förstå den verkliga orsaken: vänsterpolitik. Det är beklämmande. Eller tragisk att ett långt liv med kommunismen som ideologi kan förvandla en persons tankar så fundamentalt. Hans slutkläm om regeringen neddragning av statsbidrag till folkbildningen missar också den politiska aspekten. Kan en problematisk skola i ena ändan räddas genom byråkraters flummiga jobb för folkbildning? Institutioner från fattig-sveriges dagar är knappast nyttiga år 2023, då miljard efter miljard månatligen slukas av en dysfunktionell skola och vänsterpolitiserade universitet/högskolor.

Det är hög tid att vakna Liedman! Ta av skygglapparna! Se det elände som vänstern är den främsta orsaken till!

Torsten Sandström