Den 14/10 gav Sydsvenskan ännu ett prov på ett beprövat trick från vänsterns journalisters sida. Man intervjuar en person dom får sprida sina privata åsikter om fortsatt pengastöd till Hamas genom rubriken:

Anders Fänge:
Stoppat bistånd? Tidöpartiernas bästa present till Hamas

Utan närmare presentation av vem Fänge är blir rubriken ytterst försåtlig. Är han bara en vanlig biståndsarbetare? Nej. Den som googlar på Fänge får snart fram att han längre jobbat med stöd till muslimska länder eller organisationer. Det framgår nämligen att han länge har arbetat som chef för Svenska Afghanistankommittén och bossat över FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Hans åsikt kan i och för sig ändå vara balanserad. Men just inriktningen på bistånd till plaster där några av de värsta islamska terrorrörelserna verkar är inte ett tecken på tillförlitlighet. Den som intervjuas har länge försörjt sig på att lyssna just till terroristers ord och på när håll sett deras effekter. Att han har förståelse för deras krav och metoder blir en någotsånär rimlig slutsats.

Att ett stoppat bistånd är den bästa presenten till Hamas har jag sannerligen svårt att tro. Visserligen finns andra biståndsgivare i regionen med mycket pengar såsom exv Qatar. Men svenskt bistånd skänker en form av legitimitet till palestiniernas kamp i Gaza. Formellt går pengarna till PLO, dvs den palestinska myndigheten. Men i realiteten är det Hamas som styr, utövar terror och krigar. Det är därför klart att att även svenskt bistånd måste vara attraktivt för Hamas. Stoppat bistånd är sannerligen ingen present!

Men svart förvandlas inte sällan till vitt genom journalisternas olika knep. Detta sker i en tidning som uppbär statligt presstöd. En tidning i en koncern där ledande DN skriar om sin ”humanism”. När blev det humant att desinformera läsarna av koncernens tidningar? För sig själv svarar antagligen vänsterns journalister: ändamålet helgar medlen. I detta är man helt ense med Hamas.

Torsten Sandström

Please follow and like us: