Det svenska samhället står under angrepp från krafter som förut inte funnits. Och deras anfall är ibland olagliga och i andra fall systemfientliga. Jag tänker nu på en alltmer utbredd politisk aktivism inom myndighetssverige samt journalister som inom medievärlden breder ut sig och propagerar för sina högst egna värderingar i sammanhang där mediet ifråga förväntas inte en saklig och värderingsfri position. Båda dess tendenser överskrider gamla gränser, som är lagreglerade för SVT/SR och i strid med yrkesinterna principer.

Mest flagrant är den politiska aktivism som sprider sig inom svenska myndigheter. Enligt statsrättsliga regler ska en offentlig tjänsteman agera uteslutande inom det regelsystem han eller hon är satt att sköta. Där finns inte sällan utrymme för olika tolkningar. Men absolut inte någon rätt för tjänstemannen att driva sina egna åsiktsfrågor. De egna värderingarna ska alltså trängas tillbaka. Regelsystemet ska med största lojalitet tillämpas.

Jag anser att svenska domare närmast genomgående har hög integritet och oberoende. Vad gäller åklagare är variationerna stora. Och beträffande tjänstemän i exv miljöärenden är aktivismen påfallande stor. Vanliga människor skörtas upp av politiska miljöhandläggare!

Sedan länge pågår en stor svensk skådeprocess där åklagare under mer än 25 års tid har bestämt sig för att sätta fast två höga chefer inom råvaruföretaget Lundin Oil. De ska straffas för folkrättsbrott i mörkast Afrika, dvs Sudan. Det är möjligt att inhemska chefer där varit giriga. Men att Lundins direktörer medvetet kommenderat dem att begår brott förefaller långsökt. Svenska åklagare har satsat svenska statens heder och pengar på ett politiskt hämndprojekt, som DN typiskt nog lovordade i en ledare häromdagen. . Min grundläggande invändning mot åtalet rör frågan om behovet av att Sveriges rättsväsende ska blandas in i skeenden i Sudan samt inte minst hur stora pengar skattebetalarna ska tvingas betala för svårutredda skeenden en generation tillbaka i tiden i Afrika.

Behovet av svenskt ingripande måste mätas mot chanserna för framgång i processen respektive möjligheterna till alternativa satsningar mot kriminalitet inom Sveriges gränser. Bevisproblemen i Sudan gör chanserna till framgång minimala. Händelserna som åtalet rör ligger omkring 25 år tillbaka i tiden. Att svenska åklagare idag är överlastade med utredningar om vår inhemska klanbrottslighet är dock ett faktum. Därför bör pengarna i stället satsas mot klanmord i Sverige. När det gäller åklagarna kan man sannerligen tala om politiskt aktiva statstjänstemän!

Det vi ser är den nya tiden fogdar, som plågar vanliga människor genom att utöva makt enligt eget huvud. I Lundins-fallet gäller det att brännmärka storkapitalister. Massor av miljoner av statens pengar hanteras av åklagarna i Lundinfallet på ett för rättssäkerheten osäkert vis mot två direktörer.

Medierna deltar i förstås i häxdansen kring Lundinprocessen. Vi kan läsa texter av journalister som försöker tvätta Greta T:s och hennes anhangs olagliga aktivism vit. Man måste förstå ungdomarnas desperation påstås det. Politiska åklagare och journalister måste kritiseras!

Torsten Sandström