Just nu pågår en debatt om kulturpolitiken i Norrköping. Det är borgerliga besparingar som vänsterns folk förfasas över. Kulturen är deras ögonsten och en av dess arenor för politiskt arbete. Varje ifrågasättande av kulturella åtgärder väcker fyrop från vänsterns politiker och journalister. Stoppa inte vår propagandacirkus!

Häromdagen väckte kritik av politiskt korrekta sagoläsare på offentliga bibliotek stor ilska – enligt vänsterns måste ovillkorligen ”bystiga vinhoror få hållas” bland barnen. Idag är det alltså förändringar av Norrköpings kulturpolitik som skapar rubriker. Det tycks som vänsterns kulturideal ständigt är den rätta vägen. Alltså fy skam för reformer, besparingar och förnyelse. Tacka för det – genom sitt frikort tillåts vänstern lansera propaganda.

Enligt min mening ska inte kulturen vara en gräddfil. Det allmännas roll är rättssäkerhet och politisk välfärd. I detta perspektiv finns det inget som säger att ett kulturhus måste skyddas eller att en 90-manna symfoniorkester måste betalas av medlemmarna i Norrköpings kommun (med 143 000 invånare).

Jag är själv en stor lyssnare av klassik musik. Min arena är musik från nätet eller från CD. Jag är nöjd med detta och begär inte att Lidingö kommun – där jag numera bor – ska bygga kulturhus och anställa musiker i en symfoniorkester. För övrigt skulle kloka M-politiker på ön bara skratta ut mig om jag under yrsel väcker ett sådant förslag. På Lidingö vänder man nämligen på alla stenar då det gäller utgifter.

Musik och mycket annan kultur kan numera njutas enskilt över internet. Lyxen att lyssna live anser jag inte som en given rättighet. I det moderna samhället – där kraven på offentlig service ständigt stegras – måste politikerna rätta munnen efter matsäcken. Inom kulturens värld måste man vara sparsam med gratis luncher. Skola, bibliotek (alltså med böcker!) och ungdomssport är högst rimlig service. Därutöver måste det vara fritt fram för politikerna att bestämma vad som inom kulturens sfär ska serveras gratis.

Men det tycker sannerligen inte vänsterns journalister. Socialismens ideal är att nästan allt ska vara gratis. Det är i sig en förklaring till att deras samhällsbygge inte funkar. Ändå är stridsropen: in med mer pengar och spara över huvud taget inte.

Torsten Sandström