Veckans hällregn över Norden blixtbelyser de svenska politikernas val. Gigantiska penning belopp investeras i kostnadskrävande och riskfylld framställning av sk grönt stål stål. Trots elbrist ska det ”nya” stålet tas fram till enorma kostnader. Samtidigt översvämmas nybyggda hus på grund av det varmare klimatets mer ödesdigra regn. Skyfall kommer att fortsätta, medan stålet bara blir dyrare om det ens kommer ur stålverket.

Så prioriterar svenska politiker som inte förmår ha armlängds avstånd till FN och IPCC. Så agerar korkade beslutsfattare. Alltså personer som inte förmår se FN och IPCC som politiker med en egen agenda.

Det rimligaste vore att starta ett projekt för att flytta bostäder från sjö, älv- och havsnära områden. Oavsett hur uppvärmningen ska förklaras – av mänskliga eller naturliga orsaker – måste pengar satsas för att förebygga översvämningar. Fortfarande byggs villor och flerfamiljshus i lägen som hotas av rinnande vatten idag och i framtiden.

Vem som i slutändan ska betala för privata fastighetsägares olämpligt placerade hus är en svår fråga. Mindre bidrag från samhället kan inte uteslutas. Men huvudregeln är förstås att ägaren själv måste ta smällen. Kloka människor har under årtusenden undvikit att bygga på låglänt placerad mark. Variablerna är förstås många. Hur ska exv en ansökan om bygglov behandlas avseende person som köpt mark på olämplig plats? Kommunen bör förstås avråda från medverkan till projektet – även rörande avlopp mm (som kan översvämmas för andra) – men låta ägaren själv ta risken att fullfölja sin önskan utan vidare ansvar för det allmänna.

Det vi ser är således klimathysteri och symbolpolitik. Alltså tydliga tecken på att den politiska klassen försöker domptera det svenska folket. Det är på så vis naturligt att väljarkåren söker efter politiker med annorlunda förnuftiga lösningar. Men det är inte enkelt. Den politisk elitens svar är att skria om populism. Deras oförmåga att lösa nationens grundläggande problem syns i en slösaktig och ihålig politik.

Torsten Sandström