SACO-facket på UD är förstås ännu en socialdemokratisk stödorganisation. Nu ropar man i Sveriges Radio på mer pengar och personal. Jag hoppas att den nya regeringen gör tummen ned. Det gäller nämligen att anpassa Sveriges utrikestjänst till den svenska nationens begränsade betydelse utomlands. Det innebär kraftiga nedskärningar!

Vårt land har nämligen stora inhemska problem. Och en alltför stor utlandsrepresentation (politikerna ser Sverige som en form av stormakt). Det den svenska nationen behöver är en bred – och snabbt arbetande – utredning om hur statens budget ska slimmas. En rimlig början är rödpenna på SIDA och UD. Därefter snabbt nedskärning i otaliga bidrag till i stort sett alla människor och samhällsområden. Slå samman landets regioner till en eller ett par statliga enheter som ska upphandla folkets behov av vård. Slå dövörat till kommunernas rop på bidrag från staten – se till att lyxiga kommunala utgifter bantas bort. Skär i den statliga byråkratin så att miljarder kan sparas. Inför privata försäkringssystem på många områden där det offentliga hittills bara tvingas pumpa in nya pengar. Sänk skatterna för dem som arbetar.

Ett av Sveriges främsta problem är att rådande samhällsutgifter anses som nödvändiga. Varenda krona tycks anses göra nytta! Det är groteskt. Ett annat snedtänk är att ökade skatter inte drabbar någon vanlig människa (de ses som gratis luncher). Tänk om privata företag arbetade efter samma princip – och inte tvingades att sträva efter att sparande – konkurs skulle snart inträffa. I vårt land finns det tusentals organisationer som vill ha mer pengar från skattebetalarna. Men knappast några som tydligt pekar på att landet är på väg att gå till fanders på grund av ständigt ökande offentliga utgifter.

Det svenska folket sjunker ständigt på den internationella listan över stater med högt ekonomiskt välstånd per medborgare. Det borde svenska politiker veta och inte yra om den svenska stormakten. Politikerna borde med näbbar och klor verka för att spara och låta medborgarna själva välja sina utgifter maximalt. Men det nödvändiga talas det inte om. Det är tabu trots att de heliga korna bara växer och växer i storlek. Nej, alla myndigheter vill ha mer pengar. Bara tanken på sparande är främmande.

Det är ju inte klokt. Därför är kravet från de feta katterna på UD ett tydligt tecken på en nation i kris. Ingen verkar se nationens färdriktning. Sverige har blivit ett felfärdssamhälle!

Torsten Sandström