Propagandabladet DN har den 6/8 följande rubrik rörande svensk damfotboll (och tjejernas missnöje över betalningen):

Jesper Ahlin Marceta: Damspelarna är inte B-versioner av herrarna

Det är förvisso klart att damerna spelar verklig fotboll, liksom juniorer och knattar av båda könen. Inte sällan spelar damlandslaget trevlig fotboll. Men lika klart är att svenska herrarnas senior- och juniorlandslag spelar bättre fotboll än damernas landslag gör. Det skulle bli stor målskillnad om de möttes. Därför drar manlig elitfotboll stora publikskaror och lockar fram massor av reklampengar. Det gör i sin tur manliga toppspelare rika.

OK, att det beror på fysiska skillnader. Men likafullt är det bättre fotboll som presenteras av männens seniorer och juniorer. På så vis uppstår en skillnad mellan A- och B-lag. Men detta är fullständigt politiskt inkorrekt att skriva för en feminist med namnet Jesper Ahlin Marceta. Och därför vänder han upp och ned på verkligheten. Detta för att få den som han öskar. Han berättar alltså inte om fakta för DN:s läsare, utan framför sina personliga värderingar. En tidning som är full med detta är ett propagandablad.

Det är en ovana som tyvärr alltmer breder ut sig i DN:s spalter. Forna tiders tidningsmän skulle aldrig ge sig in på att ständigt propagera som DN:s skribenter gör. Förklaringen är mediesamhällets utveckling från fakta- till åsiktsjournalistik. Om detta är det tabu att tala om i svenska gammelmedier. Här tror man sig ännu vara en tredje statsmakt.

Torsten Sandström