Vad är det som händer i Sverige? På Järvafältet i Stockholm samlas flera tusen invandare. Där uppstår stridsliknande slagsmål mellan olika klaner från Eritrea. 55 personer uppges ha skadats. Detta efter att tillstånd beviljats för en tillställning.

Samtidigt bränner en irakisk invandrare i huvudstaden koraner, medan tjogtals fotografer samlas för att ta bilder som kablas ut över världen. Det tycks som mannen främst agerar för att slippa utlämnas till sitt hemland då han nekas fortsatt tillstånd att vistas i Sverige. En koranbränning blir det perfekta skälet för att slippa utlämnas till en invandrares islamska hemland.

Vi ser alltså hur den svenska lagstiftningen kommer till användning i sammanhang som motverkar rättens syfte. Invandring, som – om den sker i av samhället planerad ordning – är nyttig för nationen förvandlas således till ett problem för Sverige.

Sverige bör liksom Danmark fundera över om en omläggning av asylsystemet är möjlig. Dagens de facto närmast fria invandring är ett moment 22.

Torsten Sandström