DN, Sveriges mest politiserande morgontidning näst kommunisternas Flamman och sossarnas Aftonbladet, fortsätter att driva flummig vänsterpolitik var dag. Det vi kan läsa är en sorglig blandning påhittade nya modefraser och rena påhopp på hundraårigt vedertagna begrepp (som fortfarande är relevanta). Ibland blir läsningen sådan att man får svindel och sjukdomssymptom. Vad sägs om följande tirader av en person som heter Elsa Kugeberg och bevars sysslar med forskarstudier i filosofi.

Det råder viss förvirring bland de ”historiepositiva”. Inte så konstigt – många i världens modernaste land är konservativa analfabeter. Resten tampas med ett annat problem: konservatismen är en dålig politisk teori.

Som jurist känner jag starkt illamående bara av dessa 100 procent politiskt värdeladdade rader. Bara själva ordet ”historiepositiva” används så oklart att jag tappar andan. Rättspositivism är ett väl känt och vedertaget begrepp. Det står för att rätten ska studeras med grund i sociala beslut av lagstiftare, domstolar och andra maktens aktörer. Men vad förvirring bland de ”historiepositiva” betyder är för världen ett okänt begrepp fram till Kugelberg. Det tycks som hon tar avstånd från fakta/verkligheten för att få tycka precis vad hon själv vill. Det förefaller vara motsatsen till filosofins ideal – frånsett vissa högskolor och sk universitet. Och numera alltså typiskt för DN.

Om jag fortsätter analysen av Kugelbergs flum är nästa anhalt vilket land som avses med världens modernaste? Ett politiskt korrekt svar är förstås Sverige. Men det är förstås bara vänsterns önskedröm. S-partiets nation är en av de mest konservativa vad gäller att upprätthålla det sena 1800-talets vision om klasskamp. Alltså förespråkare för en bakåtsträvande ideologi där marknadsliberala friheter underkänns. Genom att DN sprider denna dröm visar tidningen förstås faktaresistens.

Sedan snackar vår filosof in spe om konservativa analfabeter. Det är självfallet en smocka från vänster som forskarstuderanden Kugelberg nu levererar. I en undertext kan man kanske inte vänta sig belägg för allt. Men de följer typiskt nog inte heller senare i texten.

Och så närmar vi oss finalen från denna politiska filosof som säkert snart kan få jobb på Aftonbladet. Hon skriver nämligen vad som behövs för inträde i socialismens Hall of Fame, dvs att konservatismen är en dålig politisk ideologi. Slutsatsen är given. Socialism är bättre. Men jag antar att Kugelberg kanske listigt invänder att den är lika dålig…

Summa summarum kan vi läsa en text av en tjej i karriären i vår nation nihilistiska nutid där inget har särskilt värde utan allt bara är strunt som kan ifrågasättas. En sådan navelskådande moralfilosofi är förstås enkel att försvara. Men i tider då Ryssland för krig i Ukraina, då invandrarnas klaner dödar sina motståndare och då svensk ekonomi går på knäna efter åtta år av misskött sosseregim är Kugelberg ord en cancersvult på den svenska samhällskroppen.

DN ger således henne sin arena. Tidningen agerar ansvarslöst. I stora annonser pläderar DN för en upplyst värld. Men i praktiken släpper man fram dödgrävare som Kugelberg. Eller filosofen Liedman som fortfarande lever under kommunismens ok. I Kugelbergs fall en person som för fram ett budskap som inte kan förstås ens med en normal texttolkning. På så vis blir titeln doktorand enbart liktydig med ingenting, eller snarare som ett skämt. Så långt har värdenihilismen sjunkit i Sverige.

Torsten Sandström