Dagens nyheter, DN, har på senare år utvecklats till en eländig vänsterblaska. Åsikter man förr kunde läsa i kommunistiska tidningar – som Gnistan och Nya dag – framförs idag i DN och andra massmedier varje dag. Sannolikt är DN det tydligaste exemplet. I tidningen igår utropade Gurgîn Bakircioglu följande i en rubrik:

Danderyds utsläpp drabbar Sveriges mest utsatta

Andemeningen är att den minoritet människor som bor i Danderyd – bla via sina större bilar – bidrar till ökade CO2-utsläpp som i sin tur drabbar nationens fattiga. Det är ett hiskeligt påstående avseende orsak och verkan kvantitativt sett. Antagligen gäller det motsatta, med tanke på att den lilla gruppen välbärgade har bättre bilar som totalt sett släpper ut kolossalt mycket mindre CO2 än de större befolkningsgruppernas sämre fordon od från förorterna i norr och söder. DN:s resonemang är ett tecken på utvecklingen till en blaska. Ingen kritiskt distans och logik, enbart politik åt vänster.

Varför vänsterblaska? Det finns minst två förklaringen enligt min mening. Den ena är att journalistkårens sympatier, som vanligtvis i vårt land ligger åt vänster. Den andra sammanhänger med mediesamhällets utveckling. Läsarna flyr nämligen alltmer tidningar som kräver faktatung journalistisk. Denna del av pressen har fått det svårare ekonomiskt. Därför tror jag att Bonniers ledning har bestämt sig för att i huvudsak lämna faktajournalistiken och satsa på en framtoning som är mer lik kvällstidningarnas. Då krävs inte längre välutbildade, kritiska och dyrbara skribenter. I stället platsar populistiska åsiktsaktörer.

Tyvärr är det en sådan, Bakircioglu, som skrivit den artikel som rubriken ovan för fram. Lite klasskamp kanske kan locka några vilsna väljare. Mer seriösa och liberala läsare undrar däremot vad som står på. Men det är inte de seriösa som DN numera vänder sig till. Man vill attrahera unga människor som flummar omkring i mediesamhällets träsk. Där är sensationer, kamp, sport , snuttifiering och annan simpelhet drivande teman. Detta säljer abonnemang på mängder av medieföretagens streamingstjänster. Det är där Bonniers och andra medieföretag cashar in de stora pengarna.

Detta är hutlöst ty samtidigt snackar DN:s chefredaktör om att tidningen jobbar för ”upplysning”. Mitt resonemang visar att detta är en lögn. DN driver nämligen vänsterpopulism av de skäl jag nyss angivit.

Torsten Sandström