En god regering måste motstå kraven från vänstern om bidrag till alla och envar. Man måste försöka förklara att bidrag har nackdelar i form av systemfientlig anpassning till gratispengar. Resultatet blir med andra framväxten av det som Högerpartiet – föregångaren till Moderaterna – förr kallade en ”bidragstagaranda”, dvs en smittsam idé om att det är bättre att ta emot pengar från det allmänna än att anstränga sig och satsa för framtida välfärd av egen maskin.

För vänstern är bidragsgivande en politisk grund av betong. Vanan har alltså blivit en dogm. Det är fråga om att köpa röster i framtida val. I realiteten använder man alltså skattebetalarnas via arbete förvärvade slantar till att vinna val. Detta är en av demokratins mest uppenbara nackdelar, något om bevisats sedan urminnes tider vid försök med folkstyre. Därför måste alla partier till vänster kraftigt kritiseras. Det gäller att svartmåla deras frestelse att köpa röster via bidrag. Här har svensk höger, enligt min mening, en stolt tradition.Att bidrag enbart ska användas på ett klokt vis förstår redan Otto von Bismarck. Men följden av försiktigheten har tyvärr blivit röstförluster i val.

Därför är regeringens annonserade förslag om en 100% ökning av antalet dubbeldagar inom föräldraförsäkringen något positivt. Inom ramen för antalet skattefinansierade dagar, totalt 480 per barn, ska sammanlagt inte bara 30, såsom idag, utan 60 i framtiden dagar kunna tas ut. Innebörden är alltså inte en offentlig kostnadsökning per familj, utan en frihetsfråga för föräldrar så att de ges ökade möjligheter att tillsammans hantera sin omsorg om barnen. Alltså en smidigare och rättvisare familjeförsäkring. Som dessutom inte pengamässigt drabbar ensamföräldrar, som tyvärr har en tuffare barnomsorg, men i gengäld flera dagar att fördela.

En klok reform alltså från den nya regeringen och SD. Inte ens Aftonbladet kan finna kritiska synpunkter.

Torsten Sandström