Liberalernas Johan Pehrsson, arbetsmarknadsminister, har varit så frispråkig att han våga kritisera den svenska arbetslöshetsförsäkringen. En arbetslös kan få upp till 80 % av sin tidigare inkomst. I tider med underskott på media jobb är a-kassa bra (även om de borde skötas av Försäkringskassan). Men i goda jobbtider blir uppenbarligen effekten ett dämpat tryck för att söka nytt jobb. Enligt SCB finns det under ”Andra kvartalet 2022 …cirka 192 100 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 45,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 132 000.”

Det stora antalet lediga jobb kan kan knappast enbart förklaras av höga krav från arbetsgivarna på kvalifikationer. Många arbetsföra väljer helt enkelt att inte ta jobb inom transport- och servicesektorn för att det går bättre med a-kassepengar plus ett inslag av svartjobb och hemarbete. Även om Pehrsson kanske ångrar sina ord är det bra att sanningen förs fram.

Delar av det svenska bidragssystemet är således kraftigt kontraproduktivt. Sossarna har länge blåst på bidragsflödet. Och partiet har inga planer på att ändra färdriktning – nya bidrag är sossarnas credo, trots att samhället lider under pengaströmmen till dem som inte vill jobba (bidragen betalas av de som jobbar). Utvecklingen visar på sossarnas vrångbild av demokrati. Ropen skallar bidrag åt alla!

Nu är det den nya regeringens otacksamma uppgift att skära i slöseriet. Men heder låt den som vågar!

Torsten Sandström