Wikimedia

Det är tröttsamt att höra klimtatskräckens talibaner orera om faran för mänskligheten med gaser från kossor. Avsikten är förstås att vi alla måste avstå från att hålla kor och sluta äta mjölk- och köttprodukter. Om fundamentalisterna får hållas så är det antagligen snart slut med även hästar, hundar och katter. Allt som över huvud taget har en förbindelse med människans nutida livsval måste utraderas, tycks det. Att detta kommer att bli ett dråpslag mot människolivet på vår planet är klart.

Ännu har jag dock inte hört argumentet att människans ras, homosapiens, också måste utrotas. Men det ligger uppenbarligen i tangentens riktning, som man brukar säga. Efter kort tids sökande på internet har jag nämligen funnit att varje människa dagligen släpper ut omkring två liter gaser av växthuskaraktär. Detta konstaterar Per Hellström, professor i gastroenterologi och hepatologi vid Uppsala universitet i Forskning och framsteg, 2013/10.

https://fof.se/artikel/2013/10/fyra-liter-vader-per-dag/

Med 8 miljarder människor på Jorden blir det alltså 16 miljarder liter människoprutt per dag. Jag antar att den dagliga omfattningen gasutsläpp vida överstiger de mängder som jorden kossor ger upphov till.

Varför talar inte den av FN ledda skaran av talibaner om detta ofog? Svaret är självklart. Klimatskräcken riktas mot människans aktiviteter för näring, affärer, fritid och nöjen. Enbart sådan propaganda fungerar anser Rockströms klimatpolitiska kompani. Skräcken ska bli största möjligt. Men om den även riktar sig mot själva människolivet är risken stor att folk i allmänhet slår dövörat till. Därför talas aldrig om att planetens befolkningstillväxt skapar stora utsläpp av CO2 från mat, energi osv. Det blir alltså omöjligt att varna för de stora riskerna med människoprutt.

Miljörörelsen säger sig stå på vetenskaplig grund. Det är alltså skitsnack. Det vi ser är främst en slug politisk rörelse som enbart har några procent rätt, dvs att CO2 i atmosfären funkar som ett värmande lock. Men hur omfattande faran är – och dess utveckling i tiden – förblir omstritt vetenskapligt sett. Alltså sysslar miljörörelsen med politik. Man vågar inte prata om prutt från dig och mig.

Torsten Sandström