DN som påstår sig vurma för ”upplysning” försöker, som jag redan nämt många gånger, skrämma sina läsare till politisk lydnad. Vad sägs om följande rubrik av Jannicke Kihlberg för en tids sedan:

Världshavets öde avgörs de närmaste veckorna

Det rör sig om klimatskräck förstås. Läsarna ska inbillas att tro att paragraferna i en kommande internationell havsrättskonvention betyder allt. Måhända kan enskilda regler i ett avtal få avsevärd betydelse i praktiken. Vem vet? Men internationella avtal får sällande så stor konsekvenser. Vi ser till exempel hur det omtalade Parisavtalet knappast kan sägas vara på plats i den meningen att samtliga parter följer dess bestämmelser. Verkligheten tar över. Kriget i Ukraina och inflationskrisen rubbar alla cirklar. Till viss del bär miljötalibanernas egna krav ansvar för nuvarande samhällsproblem.

Det vi ser är alltså att Kihlberg politiserar. Hon manar på spridandet av klimatskräck. Hon vill fösa tidningens läsare i en viss riktning som hon personligen tror är jätteviktig, även om avtalet kanske inte får något större praktisk betydelser alls.

Det är ledsamt att journalister missbrukar det fria ordet på ett sådant vulgärt vis. Samtidigt som DN ordar vitt och brett om betydelsen av ”upplysning”.

DN själv borde öppna upp sina spalter för oliktänkande. Och vädra ut den mentalitet av besserwissertyp vi dagligen ser. För DN tycks upplysning däremot vara liktydigt med propaganda. Världshavets öde avgörs snart. Skräcken tar över. Journalistiken tar armkrok med poltiken.

Torsten Sandström