Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Våldsmissbruk

Uncategorised Posted on fre, januari 20, 2023 15:06:33

Det svenska samhället skakas av klanernas krig. Våldet stegras. Blodet flödar. Svenskar i städerna hukar av skräck inför detta av politikerna vållade inferno. Jag anser att framför allt Reinfeldt ,Löfven och Andersson (Magdalena) bär ett tungt ansvar för den storskaliga invandring som är den yttersta roten till våldet (som uppstått pga frånvaron av reell integration). Detta våld och dess orsaker måste sannerligen påtalas.

Men nu förefaller dessutom ordet våld ha inflaterats. Kanske för att det används så ofta. Men snarare på grund av politiska skäl. Jag tänker nu på svenska feministers bruk av ordet mot svenska män. Visst använder tyvärr en minoritet män allvarligt fysiskt våld mot kvinnor. Det är ett faktum som måste angripas. Men kvinnorörelsen missbrukar ordet genom att tala om psykiskt våld. Det sker i stället för att tala om fenomen som indoktrinering, bedrägeri, hjärntvätt eller terror. Våld innebär däremot ett oönskat kroppsligt angrepp. Häromveckan hörde jag en journalist på SR P1 till och med tala om ekonomisk våld, som beteckning på handlingar utav män som för ekonomisk vinning lurat kvinnor att skriva på papper.

Min uppfattning av den svenska journalistkårens genomsnittliga kompetens är som bekant att den håller en låg nivå. Åtskilliga kårmedlemmar missbrukar det fria ordet. Det är förstås viktigt att ord används med pregnans och inte för att vränga eller politisera. Stor skillnad råder mellan att mörda någon och att lura denne. Men om våld används för att beskriva båda skeendena förvrids givetvis berättelsen om verkligheten.

Det är därför avsikten att driva propaganda som är orsaken till att ordet våld används i så skilda sammanhang. Därför är våldmissbruk allvarligt.

Torsten SandströmEn man med egna lagar

Uncategorised Posted on fre, januari 20, 2023 12:06:33

Statssekreteraren och journalisten PM Nilsson har tjuvfiskat ål i Blekinge. I stället för att snabbt erkänna och betala böterna drar han på Facebook en lång vals om att han som uppväxt i regionen har någon slags medfödd fiskerätt till ål. Trots ett tydligt lagförbud.

Många pojkar har nog – liksom jag själv – tjuvfiskat en del. Man har tagit en uppenbar risk och haft kul. Men nästan ingen skulle – om man tagits på bar gärning med rejäla fiskeredskap i hand såsom Nilsson – komma på idén att försvara sig med att man har en naturlig rättighet att fiska ål. Det verkar nästan som Nilsson tror att han tillhör en ursprungsbefolkning. Nej Nilsson, det är bara böja sig och erkänna misstaget. Nu är det för sent. Han bör lämna sin post inom statsrådsberedningen.

Varför agerar PM Nilsson annorlunda? Jag känner inte alls till hans själsliv. Han verkar inte dum, utan närmast smart, trots det skedda. Men han tillhör dels gruppen kända journalister, dels numera gruppen svenska politiker i högt uppsatt ställning. Det är en farlig kombination .

Jag menar att hans agerande är ett läskigt tecken på elitärt agerande. Han tycks tro att han har en rätt som ingen annan har lagligen och detta pga sin ställning som uppvuxen i skärgården. Min kritik av den politiska klassen i Sverige är seg och hård. Nilssons agerande påminner om att han anser sig tillhöra en skyddad grupp. Blir han kvar på Rosenbad bekräftas detta.

Att han ännu är statssekreterare hos Sverges statsminister är illavarslande.

Torsten Sandström