Blog Image

Anti-PK-bloggen

______________________________

Sverige är ett skönt välfärdsland. Friheten är omfattande. Men politiker, myndigheter och media talar alltmer om vad du och jag får tycka och säga (och vad vi inte får tala om). Fram växer en ny religion med ett nytt prästerskap. Nu predikas inte längre Bibelns budskap, utan det goda samhällets politiskt korrekta moralvärderingar. PK-lärans bas är de mänskliga rättigheterna. Från dessa rättssregler flödar nu knippen med moraliska värderingar, i form av PK-normer, som rör minoriteters rättigheter, feminism, klimatförstöring, invandring, auktoritetskritik mm. Värderingarna står alltså i allmänhet på en rimlig grund.

Men problemet är att PK-eliten - liksom flydda tiders präster - hävdar ett åsiktsmonopol. Den som inte anpassar sig fullständigt hånas. Hon och han påklistras alla möjliga slags nedsättande etiketter. Media pläderar betongfast för den nya PK-läran. Debattinlägg som går emot refuseras. Banne den som säger nå´t annat! Samtalet vid kaffebordet på jobbet tystnar. Du blir osäker...

PK-läran och PK-samhället blir på så vis ett allvarligt hot mot vår åsiktsfrihet. Anti-PK-bloggen vill problematisera och kritisera den nya PK-religionen och dess predikanter. Min blogg står nämligen på det fria ordets sida! Templet från antikens Aten får symbolisera det fria samtalet. 

Stöd denna blogg!

MYCKET TACKSAM FÖR GÅVOR!

Bildresultat för swish

            1231429604

                eller

BIC/IBAN: HANDSESS / SE75 6000 0000 0003 2664 2811

Gåvor med andras pengar?

Uncategorised Posted on sön, januari 01, 2023 11:52:18

Att svenska staten år 2022 skänkt bort 47 miljarder av skattebetalarnas pengar bara genom SIDA är något högst allvarligt. Varför skänker vårt land bort omkring dubbelt så mycket per medborgare jämfört med rika länder som Frankrike och Tyskland?

Dessutom propagerar svenska medier i fördömande ordalag mot att villkora de gåvor som ges till utlandet. I Dagens SvD sker det än en gång. Dagens rubrik säger vad det är fråga om:

Så vill regeringen pressa länder – via bistånd

Tidningen klagar över att biståndet används för att tvinga mottagarländer att ta emot sina egna medborgare ifall de utvisats från vårt land. Det minsta man kan begära är väl att de – som en gest av tacksamhet mot givarnationen – ska hand om sitt eget lands folk? Det går ju alltid att tacka nej till en gåva.

Jag tror att en stor majoritet av svenska folket håller med mig. Men SvD:s journalister driver förstås sin egen linje – dvs det vanliga spåret till vänster. Min avsikt är således att påvisa att journalister driver politik som sannolikt står i strid mot folkflertalets önskningar. Är detta journalistens roll? Mitt svar är i detta fall ett rungande nej!

Torsten SandströmSvD sprider oro om SD på nyåret

Uncategorised Posted on sön, januari 01, 2023 11:20:06

I en text i dagens SvD delger Theresa Küchler läsarna sin oro över SD. Förvisso något inlindad – genom en svepande hänvisning till EU:s medlemmar – men ändå. Vad sägs om rubriken:

SD:s inflytande väcker oro inför ordförandeskap

Utan att vara anhängare av SD menar jag att hennes syn är kraftigt vinklad åt vänster, något som tyvärr numera är brukligt även i SvD. Har vi någonsin sett följande rubrik under decennier av sossestyre i landet:

Kommunisternas inflytande väcker oro inom EU

Nej, det har vi förstås inte trots år av samarbete mellan S- och V-partierna (även under tider då det senare partiet officiellt var kommunistiskt). Dessutom undrar jag hur Küchler mätt upp oron inom EU. Vilka nationer är oroade efter år av vänsterpolitik i Sverige?

Det vi ser är alltså den vanliga indoktrineringen som pågår i Sverige. Landets journalister silar mygg och sväljer kameler. I stället för saklig och allsidig rapportering smygs ett vänsterbudskap nästan ständigt fram. Tidningen bidrar till att bygga en klyfta mellan väljare till vänster och höger genom att stigmatisera SD. V-partiet har som sagt inte utsatts för häxjakt, trots att ledningen än idag sitter kvar i Stalins gåvohus på Kungsgatan i Stockholm…

Denna propaganda ger förstås min blogg ett ständigt tillflöde av material att kritisera. Men jag vill slippa detta och se ett öppet medialt landskap.

Torsten Sandström