Coronaviruset medför en stor samhällskris, mellanmänskligt och ekonomiskt. Det är ingen tvekan om att staten måste satsa pengar för att överbrygga de många problem som viruset skapar för enskilda och företag. Det rör sig om miljarder, som nödvändigtvis måste spenderas förutsatt att ändamålen är vettiga. Så det är fullt klart att det kommer att krävas mycket stora penningsummor. För ett land med lågt skatteuttag blir det förstås kännbart ifall mer pengar ska tas ut från folket på sikt via skattsedeln. Sveriges skatter är, som nästan alla vet, redan idag antagligen världens högsta.

Därför oroas jag över de uppenbara risker som uppstår pga en storskalig svenska satsning på att dämpa coronas effekter. Min oro baseras på kännedom om hur Sveriges politiker hittills agerat under flera decennier. Det vi sett är politiker som inte har några problem med att höja skatterna. Däremot finns en notorisk och milsvid oförmåga att spara. V-partiets saknar helt vilja att hushålla – partiet lever helt utanför kassabokens ideal om balans mellan utgifter och inkomster. Oviljan att skära i budgeten gäller annars främst S-partiet. Men allmänt sett har även övriga partier svårt för att spara. Att fara fram med rödpennan i statsbudgeten kräver nämligen inte bara klokhet, utan också mod att meddela medborgare att statliga tjänster måste dras in om inte välfärden ska dras ned. Därför har nästan alla partier enklare att höja skatterna än att hushålla och spara.

Coronavirusets bekämpning bli som sagt mycket dyrbar. Om inte politikerna kan enas om att minska statens kostnader måste alltså skatterna höjas. För S-partiet är det en idealisk position att höja skatten med hänvisning till allvarliga problem. Många röster kan vinnas denna väg, anser S-partiets politiker. Och då slipper S satsa på en politik man är urusel på, nämligen att hushålla, spara och följaktligen skära i exv Sidas budget, välfärden och inte minst en överdimensionerad byråkrati. Det kommer S och V aldrig att klara av. Risken är stor att C och L inte heller klarar saken. Och min osäkerhet är mycket stor hur det går för övriga partier, dvs M, KD och SD. Vågar de greppa rödpennan för besparingar?

Min slutsats är därför att coronakrisen kommer att innebära att den svenska högskattepolitiken permanentas. Jag hoppas att jag har fel i min profetia. Men tyvärr tror jag min förutsägelse är korrekt. Svensk politik har hittills följt en trist låt-gå-rörelse i syfte att belastat folket med skattehöjningar. Särskilt S-partiet envisas med att se saken som att höga skatter innebär en stark stat. Och fara fram med rödpennan i statens budget vill man därför inte veta av. Övriga partier kommer i allmänhet att huka. En förfärlig syn på hur god politik ska bedrivas.

Please follow and like us: