DN:s favoritsyssla: att spå i sump. Wikimedia.

Det är såväl tröttsamt som ledsamt att ta del av DN, som förr var en kritisk liberal morgontidning. I dag är det vänsterns politiska propagandablad. Här följer ett exempel. Den 27/8 utbrister tidningen:

Stjärnsociologen Eva Illouz: Romantisk kärlek fungerar inte idag

Det rör sig om en intervju. Men allt som sägs behöver inte bilda en rubrik, som i detta fall rör något som tidningen vill stryka under. Illouz må vara hur känd som helst i sitt hörn av världen, men det hon säger rör inte vetenskap. Om bara en person på jordklotet upplever romantisk kärlek (vad nu det är) – så faller hela hennes uttalande och tidningens usla rubrik med det. Än idag måste det vara ganska vanligt med romanser. Liksom förr fungerar de ibland länge, men då som nu faller de ibland till marken. Så vad är nya, mer än att skilsmässorna har blivit många. Att de var förre förr tror jag inte beror på romantik, utan på traditionella mönster – på gott och ont.

Det trista är att DN vill tala om för dig och mig vad som gäller i en högst personlig kontext. Vad Illoz och journalisten ifråga har för erfarenheter vet jag förstås inte. Att Illouz skulle vara stjärna inom sin vetenskapsgren förefaller osannolik (jag har hursomhelst aldrig hört hennes namn). Men att låta enskilda upplevelser förvandlas till generella sanningar är något allvarligt. En sådan rubrik hade förr varit omöjlig. Ty då tänkte skribenterna kritisk i den stil som jag nyss gett prov på. och de försökte hålla en rågång till högst personliga åsikter. Men nutidens journalister saknar sakliga spärrar. De vet nämligen bäst, tror de. Och från en vänsterbakgrund vill de riva alla traditionella synsätt. Därför ägnar de sig åt propaganda. Deras egna åsikter blir viktigare än kritisk och försiktig analys.

Detta sker nästan på var sida i nutidens DN. Därför är tidningen ett propagandablad. I ledningen talar man högljutt om att DN är upplysningens ljusbärare. Enligt min mening är det tvärtom, man är saklighetens dödgrävare. Dagens text är nästan samma fenomen som att låta Hanna Hellqvist betrakta sin kropp och sitt liv varje vecka. Men Hellqvist tituleras inte som en stjärna i vetenskap. I Hellqvists fall förstår alla det rör sig om löst pladder.

Många av mina vänner har som prenumeranter lämnat DN. Tacka för det. Tidningen vänder sig ju numera till lättrogna.

Torsten Sandström

Please follow and like us: