Gamla fina nyhetsmedier tappar nu sin glans. Skickliga journalister är nämligen dyra. De som anställs är däremot billigare. Därför raggar medierna sitt nya lag av rapportörer. Här tar dåligt betalda psykologer sin chans. Inom denna kår finns det många som söker jobb. Och den skolning de fått vid svenska universitet och högskolor gör att de kan spekulera om allt mellan himmel och jord.

I semestertider på svenska redaktioner ringer man därför dagligen in en eller annan psykolog som ska förklara hur människor tänker om samlivet, politiken, klimatet, ekonomin osv. Gränser saknas för deras pratvilja. Ofta rör det sig om kvinnor med psykexamen som tjejgissar om ditt och datt. Det är synd att en profession på så vis degenererat. Samtidigt belyser utvecklingen det som sker inom psykologins darriga vetenskapliga bas. Redan från början har ämnet utsatts för kritik såsom öppet för drömmar och spekulationer. Sigmund Freuds teorier bedöms idag huvudsakligen som spekulationer.

Jag känner inte till någon vetenskaplig disciplin som är så ifrågasatt av vetenskapens filosofer som Freuds och hans sentida kollegor. Därför har det vi nu ser och läser en logisk förklaring. Mediesamhället älskar lågt betalda rapportörer som kan berätta sagor. Och det är många nutida psykologer bra på med högsta självförtroende. Tyvärr. Alltid lurar de någon.

Olyckligtvis noterar jag emellanåt att även en och annan jurist spånar på liknande vis. Igår hörde jag en åklagare på SR P1 som talade om människor som i familjelivet ”lever i en i hederskontext”. Det låter som en god livsföring, dvs något av ett ideal. Men det visar sig röra klanförtryck inom invandrarfamiljer. Att man inte säger detta klart ut beror på att man inte vågar snacka om klaner och därför hellre talar i gåtor. Adjö!

Torsten Sandström

Please follow and like us: