Häromdagen redovisade SVT Rapport en opinionsundersökning från NOVUS om svenska folkets uppfattning om ett eventuellt kommande svenskt OS. Den visade att 48 % var mot, 37% sade ja och återstående hade ingen uppfattning. Man kan alltså tala om att nästan en majoritet var mot.

Vad hände sedan? Jo, det följde vanligt SVT-bruk. En journalist gick runt på någon okänd plats och frågade omkring en handfull människor vad de tyckte. Möjligtvis var en person kritisk till OS i Sverige. Övriga var mycket eller ganska intresserade av ett svenskt OS. Enligt SVT:s intervjumetod var alltså en klar majoritet för.

På så vis vändes alltså det större personurvalets kritiska opinion till sin motsats, dvs ett bifall till svenskt OS.

Så agerar inte professionella journalister. Men det gör det tevebolag vi tvingas finansiera över skattsedeln. Det kallas av SVT för oberoende rapportering. Jag kallar det offentlig propaganda.

Torsten Sandström

Please follow and like us: