Vi har haft en ny regering under snart en tredjedels år. Jag förstår att den har mycket att göra. Men tystnaden om tänkbara reformer är stor. Och det är bråttom på flera fronter.

En av mina käpphästar är en dysfunktionell svensk vårdapparat. Alltså 21 regioner (landsting) där politiker och byråkrater var för sig försöker lösa problem. Att köerna blir långa är en självklarhet med så många krångelpellar i farten. Man har inte ens kunna lösa ett nationellt datasystem för journaler! Och där sitter flera tusen högavlönade som drar åt olika håll. Rena vårdeländet!

Men regeringen har inte sagt ett ord om detta efter valet efter vad jag – som är en spejare – har sett. Frågan är givetvis en het potatis inom den politiska klassen. Där är rollen som regionpolitiker en del av karriärsystemet, som jag beskrivit i andra bloggar. Om 21 regioner politiker ska slås samman till en statlig styrelse (med förslagsvis tre nämnder) försvinner självklart massor av jobb för politiker. Och ännu fler byråkratjobb går också upp i rök. Skattepengar kan sparas för bättre syften.

Det är KD:s plikt att hissa flagg i denna fråga, som man talat sig varm för under valrörelsen (om än något dämpat jämfört med Busch´s tidigare kraftfulla ord). Men nu måste den nya sjukvårdsministern från Jönköping snarast tala om hur en tänkbar färdplan ser ut! En utredning bör snabbast möjligt tillsättas och en reform ska kunna inledas under nuvarande mandatperiod.

Det är bråttom. Många väljares bild av den nya regeringen är tyvärr skakig. Man har inte haft tu med sig i starten – och dessutom klantat en hel del. Därför är det extra angeläget att visa muskler nu. Alla inser att 21 regioner med egna politiker och byråkrater är en skadlig lösning, ekonomiskt och rationellt.

Så nu gäller det för minister Acko Ankarberg att snabbt visa framfötterna! Hon har den politiska klassen mot sig. Men folkets och det sunda förnuftets stöd. Mitt grundtips är tyvärr att politikerväldet tar hem spelet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: