Från Sydsvenskan citerar jag dagens rubrik:

Fuskfällda Lundaforskare: Våra mänskliga rättigheter kränks

En effekt av den nutida samhällsutvecklingen – individualiseringen – är att alltfler människor känner sig kränkta, trots att de själva kanske försatt sig i klistret. En annan följd är att Human Rights-tänk kommit att ersätta kristen ideologi. Jag har egentligen inget mot denna utveckling.

Utan att veta vad som hänt i Lund ser jag hur dessa tendenser flätas samman. Eventuella fuskare är upprörda. Och de hänvisar till sina mänskliga rättigheter.

Något underligt bör ha inträffat i och med att Lunds universitet reagerat. Om de berörda har handlat helt korrekt hade nog inget bråk uppstått, tror jag. Om de handlat på gränsen har de själva tagit en uppenbar risk.

Det svenska samhällets överdrivna tal om mänskliga rättigheter avspelas alltså även i det underligaste situationer. Det är dags att skala ned. Men det sker ju inte. I Lund har till och med en ny statlig myndighet inrättats för Human Rights. Så fler rubriker av detta slag är tyvärr att vänta…

Sist en undran över Sydsvenskan attityd. Rubriken talar för att tidningen närmast tar ställning för eventuella fuskare. Det är synd om dem. I vanlig vänsteranda.

Torsten Sandström

Please follow and like us: