Flera jätteföretag satsar stort på projekt i Norrland. Dvs satsningar som kräver ofantliga mängder elektricitet. Detta har planerats under sossarnas tid vid makten. Nu uppstår oro om de gigantiska investeringarna ska få den billiga el som man trott på – trots att svenska kärnkraftverk på senare år lagts ned på rad.

Min uppfattning är att industrins höga chefer är mer intresserade av sin balansräkning och mainstream IPCC än att ifrågasätta politikernas löften om energileveranser. Dessutom finns en stor rädsla hos dem för att framstå som politiskt inkorrekta. Några felaktiga ord och börskursen hotas.

Ett exempel är chefen för det helstatliga LKAB. En person som i dagarna fått stort medialt utrymme för kritik av den nya regeringen för att elbrist hotar hans (och andra norrländska ) stålprojekt baserade på vätgas. I hans styrelse, som sedan ett par år står bakom denna stora risksatsning, är Göran Persson ordförande. Beslut om satsningen är taget med den gamla regeringens goda minne. Det verkar således som om LKAB:s beslut är dåligt planerat med hänsyn till den hotande bristen på el. LKAB lär behöva  omkring 1/3 av hela den svenska årskonsumtionen! Att detta blir synnerligen svårt borde LKAB förstås ha insett för länge sedan.

Detta måste kloka företagsledare ha insett och avvaktat med dyrbara och riskfyllda vätgasprojekt. Men VD och styrelseordförande i LKAB är inga vanliga företagare. De sitter på politiska mandat – i det här fallet från S-partiet. Svårare är det att förstå hur riktiga finansiärer tänkt om tillgången på billig el i norr. Jag tror många av dem mellan skål och vägg tvekar inför IPCC:s långt gående slutsatser avseende en påstådd klimatkris. Men det är enklast att följa med PK-mängden. Då kan man ju alltid säga som statsminister Löfven när det krisar (rörande det dödliga våldet): ”Vi såg det inte komma”.  

De storskaliga vätgasprojekten i norr riskerar att bli en stor skandal. LKAB riskerar att hamna i samma position som Vattensfall under Maud Olofsson tid, då hon och Thand Ringqvist skulle leka företagsledare. Miljarder av svenska skattebetalares pengar förslösades.

Torsten Sandström

Please follow and like us: