Dagens Juridik är en bra digital plattform! Här en angelägen text från en ung lundajurist, Johannes Norrman, som nu är tingsnotarie i Kristianstad. Vad månde bliva av denna unga man som utrustats med såväl analytisk förmåga som språklig pregnans och mod?!

Vi ser alltså en vilsen byråkrati som formar mallar för domare, utan noggrann samverkan med de dem som har den viktiga uppgiften att skriva korrekt och språkligt övertygande. Under socialdemokratin har byråkratin vuxit kraftigt. Men utan tuff ledning. Samtidigt tycks den sakna kompetens och förmåga till samordning. Min känsla är att fackliga organisationer styr en stor del av jobbet – och då går det förstås som vi sett…

Torsten Sandström

Please follow and like us: