En synnerligen viktig fråga har plågat den svenska nationen under de senaste åtta åren. Det märkliga är att frågan inte står högst upp i debatten inför valet nästa månad. Det är närmast knäpptyst om att sossar för att erövra regeringsmakten gett Mp – Sveriges miljötalibaner – en oproportionerligt stor politisk makt.

På Mp:s begäran har fyra fungerande kärnkraftverk lagt ned, med de mycket stora problem vi idag ser i den svenska elförsörjningen. Folk och företag har stora problem. Vidare har Mp tvingat igenom höjda skatter på drivmedel, vilket alla lider av då de tankar på macken. Dessutom har sossar och talibaner sett till att horder av byråkrater tillåts förfölja markägare, jordbrukare och skogsägare med hiskeliga naturkrav som grundats på en Miljöbalk som är halare än en ål. Följden har blivit en stor rättsosäkerhet för många – särskilt inom skogsnäringen – och att landets jägare av många oskyldigt ses som fiender till miljörörelsen.

I valet nästa månad måste därför sossar och miljötalibaner röstas bort! Närmast ett decennium har förlorats i svensk politik. För detta bär också L och framför allt Centerpartiet ett tungt ansvar, via de bedrövliga överenskommelserna om DÖ och JÖKEN. Därför måste också dessa partier bestraffas.

Du som läser detta har ett ansvar för att rösta bort S, C och L! Sprid mitt budskap bästa du kan. Sätt upp lappar på jobbet! Snacka med kamrater! Övertyga din hustru eller man att inte rösta på Annie Lööfs svikare! Du kan göra mycket mer än du tror via e-post och inlägg på internet.

Engagera dig för att äntligen få Sverige på en bättre köl! I slutändan blir du vinnare!

Torsten Sandström

Please follow and like us: