Den röda megafonens DN. Wikimedia.

Ledarsidan i DN talar sedan en tid sig varm för en samregering mellan Sossar och Moderater. Att partierna har flera gemensamma mål är klart. Men en samregering blir förstås under det största partiets ledning, dvs S. Alltså kommer sossarna att få fortsatt tolkningsföreträde i en majoritetsregeringen mellan S och M.

Detta anser ”oberoende liberala” DN uppenbarligen är bra. Det säger en hel del om vad tidningen menar med ”människors fria val” som måste ses som kärnan i begreppet liberal. På så vis blir fortsatt sossebetong en frihetsrörelse. Ja, DN sysslar som vanligt rödmålning…

Torsten Sandström

Please follow and like us: