Varför ska vi på på att MSB skapar trygghet? Wikimedia.

Hela nationens politiker är just nu på tårna pga att Sveriges ansökan till NATO hamnat i den turkiska frysboxen. Nästan alla vet att Ryssland – ifall de har några miltära resurser över – när som helst kan anfalla och ockupera Gotland. Vad händer då?

Jo, den stora byråkratin i Karlstad med det storstilade namnet Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, klurar ut något listigt som måste basuneras ut i medierna: Väntan på en NATO-anslutning är farlig.

Detta innebär såväl stor komik som stor tragik. Det komiska är att MSB, med myndig röst, säger det alla redan vet. Det tragiska är att socialdemokratins nationsbygge skapat ett antal byråkratiska kolosser i stil med MSB. Om MSB för åtta år sedan – då ryssarna först anföll Ukraina – börjat varna för bristande beredskap vad gäller olika samhällsbehov eller blockerade skyddsrum landet runt, så hade myndigheten kanske levt upp till sitt övermaga namn. Men inte har MSB klarat av detta. Men när alla i dagarna redan insett Sveriges prekära läge visavi Ryssland, så proklamerar MSB en varning som till och med Turkiets regering redan har förstått och utnyttjar sig av. Det är åt skogen när statliga organisationer, som ska ha framförhållning, reagerar först när allvarligt elände redan inträffat. Bortkastade skattepengar helt enkelt.

Det är hög tid att omstrukturera svensk beredskap som spritts på ett otal olika myndigheters händer. Det är dags att lägga ned MSB, dvs Myndigheten för Skandalös Beredskap. Eller för att travestera Ludvig Holbergs påpekande om Jeppe med spriten: alla vet att Sverige politiskt sett är av banan, men ingen talar om varför. Men jag försöker ändå beskriva de svenska Jepparnas problem.

Slutligen. Inte undra på att svenska skatter är höga då nationen satsar på inkompetent byråkrati. Dvs rader av myndigheter som ska legitimera en trygghet som inte existerar.

Torsten Sandström

Please follow and like us: