Förlagan till dagens svenska regeringsförklaring. Wikimedia commons.

Anderssons nya regering är en katastrof. Det är bara en samling personer från den politiska klassen. Några är till och med sammanboende med en annan eller förutvarande minister. Valet har skett efter gamla partimeriter, inte efter nödvändig kompetens av det slag som behövs för Sverige.

Det vi ser är ett gäng som påstås ska reda ut nationens problem. Men dessa problem har skapats under år av sossepolitik. Och under snart åtta år har problemen lämnats olösta samtidigt som flera andra – blodigt våld och höjda elpriser pga två nedslängda kärnkraftverk – tillkommit.

Men det tydligaste är just ministrarnas klasstillhörighet. De har nästan alla klättrat via traditionella S-stegar mot makten. Trots att Regeringen har det svagaste underlaget i Riksdagen på 40 år talar dess ledare inför Riksdagen som om hon ledde en majoritetsministär. Det vi ser är ett spektakel som inte är värdigt en levande demokrati. I en sådan hade S-partiet tackat för sig och lämnat plats åt oppositionen.

Men den nya politiska eliten inom S ger aldrig upp. De har nämligen inget annat att försörja sig på, än just sin klasstillhörighet.

Torsten Sandtröm

Please follow and like us: