En annan nomenklaturas budskap

EU:s finansministrar har i dag enats om att stödja finansminister Magdalena Andersson (S) som EU:s kandidat för en tung post inom Internationella valutafonden, IMF,  berättar regeringen på sin hemsida.

Den politiska klassen dunkar alltså åter varandra i ryggen. Nu får Sveriges finansminster en klapp på axeln från EU. Den union som nyss har beslutat om en rekordupplåning som våra barn och barnbarn ska tvingas avbetala när de blir vuxna. Alltså beslut om upptagande av krediter för att skänka bidrag (gåvor!) till länder som missskött sin egen ekonomi i åratal och därför hamnat i klistret pga covid. Honnören till Andersson bottnar i en förnöjsamhet hos EU över att hon i sin svenska budget hoppat på tåget om upplåning för tämligen ordinära utgifter. Även här ska 100 miljarders-kredit betalas av framtida svenskar. Hon har alltså kvalat in till positionen som klassens bästa företrädare vad gäller spenderande på kredit.

På min blogg följer jag ett antal av nationens större politiska problem. Därför rapporterar jag ånyo om framväxten av en politisk klass som kan jämföras med forna tids stånd. En elit som försöker göra sig evig och därför håller ihop för framtiden. Alltså nutidens nomenklatura.

Please follow and like us: