Mikael Willgert är en skicklig granskande journalist som driver en alternativ tevekanal på internet. Han har tagit journalistyrket på allvar och kallar kanalen därför den fjärde statsmakten (den tredje slirar numera tycks det).

I länken nedan uppmärksammar han hur Jesper Johansson, en journalist från Nya Tider, blir avlägsnad från Bokmässan i Göteborg för att han envist, men men lugnt, ställt frågor till Pierre Schori. Vi får också se hur raka frågor till Jan Guillou bemöts med mycket föraktfulla kommentarer.

https://www.youtube.com/watch?v=NsMXzY4Rk-s&feature=push-u-sub&attr_tag=Z8052BDbBhVdmDp1%3A6

Det framgår klart att såväl Schori som Guillou blir besvärade över Johanssons frågor och att de ogillar den politiska linje som de menar att Nya Tider driver. Det har de båda naturligtvis rätt att göra, även om deras uppträdande är irriterat smaklöst, med en tydlig doft av förnäm överhet.

Kvar står dock frågan om polisens rätt att avlägsna Johansson från Bokmässans lokaler på begäran av Pierre Schori, en före detta minister från S-partiet. Att arrangören av mässan har juridisk rätt att bestämma vilka som ska vara närvarande i den lokal mässan hyrt är klart. Men för att polisen ska agera som man gjort förutsätter jag att en verklig störning av ordningen skett i mässan lokaler. Johansson har uppenbarligen journalistkort och alltså inträdesbiljett. Det krävs alltså att arrangören gjort en anmälan om störning. Vidare bör polisen, enligt min mening, innan de skrider till verket, väga in arrangemangets officiella målsättning samt om störningen överskrider gränsen för det tillåtna. Frågor på tu man hand är knappast en väsentlig störning. Jag menar att polisen sammantaget gått för långt.

Bortsett från juridiken är reportaget mest moraliskt intressant. En bokmässa som säger sig stå för det fria ordet bussar polisen på en högerjournalist, som envist men lugnt ställer frågor på tu man hand med två intervjuade vänsterkoryféer. Bilden från tidigare bokmässor upprepar sig.

Jag är ingen läsare av Nya Tider och vet därför inte mycket om tidningens högerlinje, som påstås vara extrem. Däremot vet jag att Pierre Schori är en gammal kommunistkramare, som frotterat sig med både Fidel Castro och Robert Mugabe, två av samtidshistoriens stora folkförtryckare (och chefer för mördaregimer).

Att Schori som före detta svensk minister ska skyddas av polisen från närgångna frågor på Bokmässan är därför djupt moraliskt problematiskt. Resultatet blir en öppenhet åt vänster, men bussande av polisen på personer från höger. Den här typen av åtgärder från en handfull poliser måste dessutom bedömas mot bakgrund av den mycket allvarliga kriminalitet som härjar i samhället och kräver polisens närvaro. Hur prioriterar polisen sitt arbete?

Behandlingen av Johansson på Bokmässan avviker alltså tvärt från det goda demokratiska samhällets ideal: det öppna samtalet.

Please follow and like us: