Nätverksbyggare

Sociologiprofessorn från Uppsala, Ted Goldberg, pläderar idag i SvD för en avkriminalisering av knarkhandeln. Den gör att brottsliga ligor gynnas. Ungefär samma sak tycks V-partiets ledare Sjöstedt anse. Vid första anblicken kan argumenten tyckas bra. Alltså, mindre brottslighet blir effekten av laglig knarkhandel.

Enligt min mening är förslaget korttänkt. Inte kommer de kriminella att lägga av med sin framfart och skriva in sig i söndagsskolan eller V-partiet. Allt talar för att de kommer att söka efter nya försörjningsvägar. Alltså många fler bomber mot företagare som inte vill betala för ”skydd” från klanerna eller ligorna. Och kanske inte bara mot företagare, som nu, utan även mot villaägare osv. Eller ännu fler bilbränder på beställning från försäkringsbedragare (bränder som förstås även drabbar laglydiga på samma P-plats). Framför allt kommer starkare eller nya droger antagligen att främjas. De kriminellas drivkraft att skaffa fram pengar är stark. Maffiornas metoder bygger på att pengar måste dras in. Stora pengar, ty riskerna är höga.

Därför är Goldbergs och Sjöstedts förslag mindre väl genomtänkt. Måhända bottnar de i den vanliga vänstersynen om att det är synd om de kriminella. Eller att det är skoj med knark. Men inte ens om pengar förbjuds – ett förslag som snart riskerar att ligga i pipelinen – kommer denna brottslighet att upphöra. Klanerna kommer att utkräva kompensation i annan form.

Först en strikt reglerad invandring med bostäder åt alla (även icke-invandrare), lägre löner som kan ge anställning för nyanlända samt slopande av skolplaner om att alla ska lyckas i studenten kommer att dämpa brottsvågen.

Men för många kommer ändå brott att vara mer lönsamt än vanligt svenssonliv. Det gäller att få de nyanlända att leva som Svensson brukar…

Please follow and like us: