Trumps propå igår om att köpa Grönland från Danmark visar presidentens rätta ull. En ulv i fårakläder (till det yttre ser han fåraktig ut). Han är uppfostrad med att köpa och sälja och vinna ikraft av penningstyrka – inte genom smarta idéer. Han har förstås köpt fastigheter. Och han har köpt damer. Han har köpt sitt presidentskap via sponsorer och förmodligen via affärer med Putins hantlangare.

God politik är enligt min åsikt en fråga om nyanser och fredliga samtal. Trump ser allt svart eller vitt. Nyanser vet han inte något om. Det är något helt främmande för en man som enbart kan uttrycka tankar i max tre satser eller hundra ord. Kompromissar gör han först när han kränkt motparten och märker att han inte kommer längre.

Hans köpetänk visavi Grönland är ett starkt indicium på att sanningen om Trumps agerande mot Ryssland inför presidentvalet sannolikt ännu inte kommit fram. Naturligtvis har han köpt hjälp av Putin. Han och Putin förstår nämligen varandra väl. Två maktmänniskor, som inte behöver läsa Machiavelli för att tvinga sina motståndare på knä. Lyckligtvis visar historien att sådana människor inte tar hem spelet i det långa loppet. Napoleon Bonaparte, Mussolini och Hitler var mycket stora beundrare av Machiavellis bok ”Fursten”. Det gick inte så bra för någon av dem med denna bok eller maktteori som ledstjärna…

Please follow and like us: