Nu är S-partiet uppenbarligen illa ute. Löfven anklagar de välbeställda i Djursholm för att orsaka problem i Tensta eller Rinkeby. Genom att de rikas ungdomar köper narkotika håller de igång brottsligheten i utanförskapsområdena, menar Löfven. Med vanlig slapphet modell S blandas helt olika sociala fenomen samman. Men temat är känt inom partiet, som alltid önskar höja skatterna för att som man säger ”föra över pengar från de rika till de behövande”. Med detta argument får även vanliga arbetare och tjänstemän numera vara med och betala för S-partiets röstköpsmodell. Trots att klasskampsretoriken annars övergetts för S-partiets nya mål – att låta svenska skattebetalare betala för breda globala satsningar – dyker hatet mot de välmående upp med jämna mellanrum. När vanliga argument allt oftare tryter för S.

Vad har Djursholm med ligorna i Tensta och Rinkeby att göra? Svaret är: nära nog inget. Att ungdomar i Danderyd röker på och använder heroin är ett allvarligt problem. Ett helt annat – och faktiskt allvarligare – är vilka personer som tillhandahåller knarket. Vad jag vet finns det inga utredningar som tydligt kartlägger knarkets väg till det rika Danderyd. Inte heller hur droger förs in till grossister i landet och sedan distribueras ut till de lokala försäljare som finns. Troligtvis ser de grupper som lokalt tillhandahåller drogerna olika ut. Förmodligen har de i allmänheten en profil som påminner mer om trakten lokalt än om miljöerna i invandrarnas bostadsområden.

Det är nämligen invandringens bredare problematik som tyst färgat Löfvens parodiska uttalande. Ett otvetydigt faktum är nämligen att skjutningar och bilbränder – dvs gängrelaterade mord, försäkringsbedrägerier och skadegörelser – i huvudsak enbart inträffar i invandrartäta bostadsområden. Här har klanernas egen justis tagit över. Konkurrenter elimineras kroppsligen. Att det till största del rör sig om invandrare finns tyvärr inte kartlagt vetenskapligt. BRÅ:s intresse för saken är nämligen obefintligt. Och det sammanhänger med signaler från ovan. Sveriges justitieministrar är sedan länge ointresserade.

Enligt politikerna syn på saken är det etniskt diskriminerande att i statistik peka ut en persons härkomst. Därför talar man enbart om gäng från socialt problematiska områden. I själva verket är den gemensamma nämnaren för den brottslighet vi nu talar om i Tensta och Rinkeby just invandring: första och andra generationens. Det vill säga personer med utländsk härkomst som inte integrerats i det svenska samhället. Alltså individer med ett eget språk, ofta främmande religion, dålig utbildning, arbetslöshet osv. Med andra ord just de klaner av ungdomar som svenska samhället bjudit in, men inte lyckats erbjuda levnadsvillkor som avhåller dem från brottslighet.

Ansvaret för dessa tragiska fakta bärs av flera politiska partier och regeringar. Ett tydligt bevis är Reinfeldts bön om ”öppna hjärtan”. Men ett särskilt ansvar bär onekligen regeringen Löfven som 2015 vidöppnat dörren och som nu 2019 är på väg att ge asyl åt anhöriga till tidigare nyinflyttade. Att detta sker är allvarligt med hänsyn till att inget pekar på att invandrargruppens levnadsvillkor visar tecken på förbättring. Fortfarande stoppar S-partiets allierade LO temporära låglöner till nyinflyttade. Fortfarande saknas bostäder. Fortfarande krisar svenska skolor i kranskommunerna. Och fortfarande mördas det genom gäng som säljer knark och begår annan allvarlig brottslighet i just dessa utanförskapsområden.

Det är denna dystra verklighet som S-regeringen inte lyckas hantera. Ett temporärt stopp för invandring är alltså befogat. Men S, Mp, V, C och L öppnar för ökad invandring trots stora misslyckanden hittills. Man kör med hög fart vidare med vänsterns globala ambitioner. Enligt teoriboken har nämligen S-partiet alltid rätt. Ledande män och kvinnor tror sig äga den svenska offentligheten. Den svenska politiska klassen domineras av dem. Deras verktyg är en högröstad retorik i stil med Löfvens. Resultatet av deras arbete också i huvudsak tom retorik.

På spaning efter en syndabock ser nu S-partiet sig om. Vad är då enklare än att fokusera på det förmögna Djursholm? Förvisso finns där ungdomsproblem, men omfattningen och arten är av helt annat slag än de som sammanhänger med den brottlighet som en länge misskött invandringspolitik skapat.

Enligt min mening är Löfvens uttalande rörande Djursholm/Danderyd rena rama populismen. Mot medlemmar i en framgångsrik kommun tar han de facto parti för extrema brottslingar som flyttat in till Sverige. Han försöker undkomma eget ansvar. Vi känner igen modellen från populistiska demagoger i när och fjärran. Exv Donald Trump. Det kännetecknar personer som inte själva kan erkänna ett misslyckande utan försöker snacka bort ett problem. Personer som vill vända debatten bort från egna tillkortakommanden. Personer som inte bör syssla med politik. Det är i populismens gäng Löfven platsar.

Torsten Sandström

2019-08-21

Publicerad i samverkan med ProjektSanning, https://projektsanning.com

Please follow and like us: