Många väljare tycker nog att politik ska röra hårda fakta.
Lagar, skatter och samhällets organisation osv. Annars ska människorna själva
få bestämma. Alltså lämnas ifred från onödiga utspel ovanifrån, pekpinnar som folket själv tvingas bekosta via skattsedeln.

Men för var dag blir det tydligare att svenskarna påtvingas tomma
budskap från den politiska eliten. Dvs ord som bara inger förhoppningar.

”Vårt land ska vara en
ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi sluter klyftor och
förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar
gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i
nuet och hopp inför framtiden.” (Den svenska regeringens hemsida 2017-11-19)

Citatet ovan illustrerar hur politik i PK-samhället alltmer blir
en predikotext. Utan att några verkningsfulla beslut fattas så uttalar den
politiska eliten vackra ord. Alltså ord utan tydlig substans. Och allt sker i
stor stil med många närvarande. Högtidliga tal och ceremonier. Medierna agerar
kyrkovärdar och ser till att alla får reda på det som påstås hända.

Häromdagen
restes ännu en ”social pelare” i Göteborg. En stor del av staden stängs och
skolorna hålls stängda. En vacker gest från EU:s Bryssel? Någon juridisk effekt
har pelaren inte. Samtalet kring pålen ska fortsätta, som statsministern själv säger.
Ord som dessa lugnar kanske och inger förhoppningar. Men de ändrar just
ingenting. De duger bara att be och dansa kring.

Dans kring en totempåle är som alla vet inget nytt. Men i Göteborg år 2017 framstår spektaklet som bisarrt. Vålnader från förr kallas fram. Några blir hänryckta. Antagligen har smarta beteendevetare räknat ut att magi funkar än idag…

Torsten Sandström
2017-11-19

http://www.anti-pk-bloggen.se

Please follow and like us: